A series of events that focus on both the practice of customs legislation and its practical implications for the VAT treatment of transactions.

31 October 2018, 9:00AM - 5:00PM, EET Bucharest, Romania

Our new approach to customs legislation courses will involve a change to the traditional format of a seminar on theoretical issues. Instead, the courses will involve interactive discussion based on practical cases and specific issues.

Access the agenda here - Romanian-language

Contacts

Connect with us

08:30 – 09:00

Înregistrarea participanților

09:00 – 09:15 Introducere
09:15 – 10:45

Aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor succesive de bunuri

În contextul desfășurării din ce în ce mai alerte a schimburilor comerciale, susținerea scutirii de TVA aplicată în cazul livrărilor intracomunitare succesive de bunuri (și exporturi) a devenit din ce în ce mai dificil de gestionat. Companiile întâmpină dificultăți precum identificarea tranzacției care determină mișcarea bunurilor, stabilirea corectă a tranzacției scutite având în vedere condițiile INCOTERMS folosite, la care se adaugă și interpretarea neunitară a prevederilor legale de către autoritățile fiscale.

Studiile de caz pe care le vom analiza vă vor oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru aprofundarea regulilor ce guvernează scutirea de TVA aplicabilă tranzacțiilor intracomunitare.

10:45 – 11:00  Pauză de cafea
11:00 – 12:30

Regimuri vamale speciale

Prin aplicarea diferitelor regimuri vamale, companiile își pot gestiona mai eficient fluxul de numerar prin amânarea momentului plății sau reducerea taxelor vamale la import și a TVA.

Cunoașterea și alegerea corectă a regimului vamal poate aduce beneficii importante companiilor, fie că vorbim despre avantaje logistice ori despre aplicarea unui regim vamal care nu presupune plata taxelor vamale.

Pe de altă parte, nerespectarea cerințelor specifice unui regim vamal special poate atrage după sine costuri suplimentare, întârzieri în mișcarea bunurilor sau chiar dificultăți în închiderea regimului aplicat.

Studiile de caz propuse vor aprofunda noțiuni precum respectarea regulilor particulare în cazul tranzitului sau prelucrării bunurilor, beneficiile pe care plasarea sub un regim special de depozitare (zonă liberă, antrepozit) le poate aduce unei companii, sau avantajele și dezavantajele regimurilor de utilizare specifică (admitere temporară, destinație finală).

12:30 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:00

Implicații TVA ale operațiunilor vamale prin alte State Membre

În contextul liberei circulații a bunurilor în interiorul Uniunii Europene, desfășurarea operațiunilor vamale prin alte State Membre poate reprezenta o alternativă oportună pentru companii.

Totuși, ce implicații poate genera la nivelul companiilor punerea în liberă circulație a bunurilor prin Slovenia? Ce avantaje poate avea o societate atunci când exportă prin Olanda? Ce obligații atrage efectuarea unui tranzit din Germania asupra titularului acestui regim?

Studiile de caz vor analiza opțiunile pe care o companie le are la îndemână precum și dificultățile cu care se poate confrunta atunci când intenționează desfășurarea operațiunilor în alt Stat Membru, atât prin prisma regulilor de TVA, cât și din punct de vedere vamal. La toate aceste întrebări, și nu numai, vom răspunde prin analizarea unor situații derivate din practică.

15:00 – 15:15 Pauză de cafea
15:15 – 17:00

Valoarea în vamă

Pe lângă origine și încadrare tarifară, valoarea în vamă a bunurilor este unul din elementele pe baza cărora se determină taxele vamale la import.

Determinarea corectă a valorii în vamă poate avea consecințe deosebit de importante, mai ales în contextul în care nu sunt respectate dispozițiile legale ce prevăd elementele ce trebuie adăugate sau excluse din valoarea în vamă.

În ultima parte a workshop-ului nostru, ne vom axa pe analiza implicațiilor teoretice și practice ce pot apărea la momentul evaluării valorii bunurilor.Ne propunem ca prin intermediul studiilor noastre de caz să răspundem la întrebări precum: În ce măsură sunt companiile obligate la includerea în valoarea în vamă a anumitor costuri (redevențe, matrițe, cheltuieli de transport)? Ce valoare trebuie dată bunurilor în cazul unor vânzări succesive înainte de import?

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.
Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul înscrierii (anadavid@kpmg.com) și o listă a problemelor practice pe care doriți sa le includem în dezbatere.