Perspektyvinės informacijos tikrinimas 

Tam tikrais atvejais įmonės rengia perspektyvinę finansinę informaciją, kuri pagal įstatymų reikalavimus privalo būti patikrinta ir pateikta su nepriklausomo auditoriaus išvada. Pavyzdžiui, tam tikrose jurisdikcijose reikalaujama pateikti prognozuojamą finansinę informaciją prospektuose. KPMG įmonės narės teikia išvadas dėl prognozuojamos finansinės informacijos taikomų reikalavimų. Šios paslaugos atliekamos pagal Tarptautinius audito standartus arba konkrečioje šalyje taikomus nacionalinius standartus. 

Kitos užtikrinimo formos

KPMG įmonės narės dažnai kviečiamos pateikti išvadas apie atliktus patikrinimus, peržvalgas ar sutartas procedūras. Šios paslaugos suteikia kitų formų užtikrinimus pagal įvairius poreikius, tačiau nėra finansinių ataskaitų auditas. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į mūsų klientų verslo poreikius gauti nepriklausomą užtikrinimą dėl informacijos, susijusios su konkrečiu kliento produktu, paslauga ar veikla, patikimumo ar pagrįstumo.  KPMG specialistai šias paslaugas paprastai atlieka vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais arba konkrečioje šalyje taikomais nacionaliniais standartais.