Mokesčių lengvatos Lietuvoje dėl COVID-19

Mokesčių lengvatos Lietuvoje dėl COVID-19

Atsižvelgiant į viruso COVID-19 plitimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų Ministerijos (VMI) pranešė apie priemones, skirtas padėti mokesčių mokėtojams šiuo laikotarpiu.

1000
Birutė Petrauskaitė

Partnerė

KPMG Lietuvoje

El. paštas

Atnaujinta 2020 m. gruodžio 21 d.

Atsižvelgiant į viruso COVID-19 plitimą ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbtą visuotinį karantiną Lietuvoje, primename taikomas bendras mokesčių mokėjimo lengvatas Lietuvoje.

Mokesčių sumokėjimas:

 • Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, yra automatiškai atleidžiami nuo delspinigių ir nevykdomas mokesčių išieškojimas. Taikoma mokestinėms prievolėms, atsiradusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. (anksčiau buvo numatyta taikyti iki ekstremalios situacijos Lietuvoje pabaigos). Atitinkamai, mokesčiai turi būti sumokami arba mokestinės paskolos sutartis (MPS) sudaroma iki 2021 m. vasario 28 d.
 • Kiti mokesčių mokėtojai iki 2020 m. gruodžio 31 d. gali kreiptis į VMI dėl pripažinimo neigiamą poveikį patyrusiais mokesčių mokėtojais. Tokiu atveju mokesčius sumokėti arba sudaryti MPS be palūkanų taip pat galima iki 2021 m. vasario 28 d.
 • Ši tvarka taikoma ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kuriems yra numatyta draudimų/apribojimų.

 

Mokestinės paskolos sutartys (MPS):

 • Mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19, gali sudaryti MPS be palūkanų 2 metų laikotarpiui –  iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
 • MPS gali būti sudaryta ir ilgesniam laikotarpiui (iki 5 metų), tačiau jei išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos palūkanos (galioja bendra MPS sudarymo tvarka). Iš tokio mokesčių mokėtojo gali būti reikalaujama užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija, jei išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi ar didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur;
 • Kitiems mokesčių mokėtojams, nenuketėjusiems nuo COVID-19, taikoma bendra MPS sudarymo tvarka.  

Daugiau informacijos galite rasti:

VMI prie FM viršininko įsakymą dėl taikomų pagalbos priemonių ir mokestinės paskolos sutarties sudarymo tvarkos rasite čia.  

Įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą galima parsisiųsti čia.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į KPMG specialistus.

Atnaujinta 2020 lapričio 12 d.

Atsižvelgiant į viruso COVID-19 plitimą ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbtą visuotinį karantiną Lietuvoje, primename taikomas bendras mokesčių mokėjimo lengvatas Lietuvoje.

Mokesčių sumokėjimas:

 • Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, yra automatiškai atleidžiami nuo delspinigių ir nevykdomas mokesčių išieškojimas. Taikoma mokestinėms prievolėms, atsiradusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. (anksčiau buvo numatyta taikyti iki ekstremalios situacijos Lietuvoje pabaigos). Atitinkamai, mokesčiai turi būti sumokami arba mokestinės paskolos sutartis (MPS) sudaroma i ki 2021 m. vasario 28 d.
 • Kiti mokesčių mokėtojai iki 2020 m. gruodžio 31 d. gali kreiptis į VMI dėl pripažinimo neigiamą poveikį patyrusiais mokesčių mokėtojais. Tokiu atveju mokesčius sumokėti arba sudaryti MPS be palūkanų taip pat galima iki 2021 m. vasario 28 d.
 • Ši tvarka taikoma ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kuriems yra numatyta draudimų/apribojimų.

Mokestinės paskolos sutartys (MPS):

 • Mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19, gali sudaryti MPS be palūkanų 2 metų laikotarpiui – iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
 • MPS gali būti sudaryta ir ilgesniam laikotarpiui (iki 5 metų), tačiau jei išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos palūkanos (galioja bendra MPS sudarymo tvarka);
 • Kitiems mokesčių mokėtojams, nenuketėjusiems nuo COVID-19, taikoma bendra MPS sudarymo tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti:

 • VMI prie FM viršininko įsakymą dėl taikomų pagalbos priemonių ir mokestinės paskolos sutarties sudarymo tvarkos rasite čia;
 • Įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą galima parsisiųsti čia.

Atnaujinta 2020 m. balandžio 3 d.

VMI išaiškinimai – darbuotojų sauga ir parama

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų Ministerijos (VMI) išleido išaiškinimus į dažnai užduodamus klausimus, susijusius su COVID-19 situacija.

Išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos būtinosios darbo saugos ir/ar darbuotojų apsaugos išlaidos, kai šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija:
• Išlaidos, susijusios su dalyvavimu renginiuose ar vykimu į komandiruotes, jei jie atšaukiami dėl paskelbto karantino;
• Išlaidos, kai darbuotojams yra suteikiamos papildomos naudos (paslaugos ar prekės) ir/ar galimybė naudotis įmonės turtu, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą COVID-19 grėsmės metu. Tokios papildomos naudos taip pat nėra laikomos darbuotojų pajamomis natūra, kadangi išlaidos yra patiriamos įmonės, o ne darbuotojo naudai;
• Išlaidos, skirtos dezinfekavimo priemonių bei dezinfekavimo paslaugų įsigijimui.

Paramos gydymo įstaigoms suteikimas

• Jei parama neatlyginamai suteikiama gydymo įstaigai, neturinčiai paramos gavėjo statuso ekstremalios situacijos metu, tokiai suteiktai paramai yra taikomos pelno mokesčio įstatyme numatytos lengvatos;
• Jei teikiant didesnę nei 14 500 Eur paramą medicinos įstaigoms ar kitiems viešiesiems poreikiams dėl COVID-19 nėra galimybės sudaryti notarinę sutartį, kitais dokumentais įforminta paramos sutartis pagal turinį gali būti pripažįstama parama pelno mokesčio tikslais;
• Jei įmonė, PVM mokėtoja, skiria pagalbą prekėmis, skirtomis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos suvaldymo ir pasekmių likvidavimui, o šių prekių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, įmonei neatsiranda prievolės apskaičiuoti suvartojimą privatiems poreikiams už tokias paramai perduotas prekes.
 

Atnaujinta 2020 m. kovo 20 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų Ministerijos (VMI) skelbia mokesčių mokėtojų, tiesiogiai nuketėjusių nuo su COVID-19 susijusių draudimų, sąrašą. Šiems mokesčių mokėtojams bus automatiškai suteikiamos šios pagalbos priemonės:

 • nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas;
 • taikomas atleidimas nuo delspinigių;
 • sudarius mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos.

Analogiškos priemonės taikomos ir socialinio draudimo įmokoms.

 

Sąrašą galima rasti čia. Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19".

Įmonės ir gyventojai, kurie nėra įtraukti į nurodytą sąraša, taip pat gali kreiptis į dėl atitinkamų priemonių taikymo, taip pat mokestinės paskolos sutarties sudarymo.  

Daugiau informacijos čia.

2020 m. kovo 17 d.

Pelno mokestis:

 • Avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimo bei sumokėjimo terminas nukeliamas į kovo 30 d. (vietoje kovo 16 d.);
 • Įmonės gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Pavyzdžiui, remtis numatomos veiklos rezultatais
  (įvertinant galimą pajamų kritimą), vietoje praėjusių metų rezultatų.

Mokesčių administravimas:

 • Galimybė sudaryti mokestinės paskolos sutartis be palūkanų, atidedant ar išdėstant mokestinę nepriemoką. Mokestinės paskolos sutartys galėtų būti sudaromos ir darbdavio mokėtinam gyventojų pajamų mokesčiui (konkrečios sąlygos dar turi būti patvirtintos);
 • Nevykdomas mokesčių išieškojimas;
 • Mokesčių mokėtojai galės būti atleidžiami nuo baudų bei delspinigių (procedūra dar turi būti patvirtinta).

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

 • Gyventojams į liepos 1 d. (vietoje gegužės 4 d.) nukeliamas metinės GPM deklaracijos už 2019 m. pateikimo bei mokesčio mokėjimo terminas;
 • Elektroninė naujos deklaracijos formos GPM311 versija bus pristatyta ne anksčiau nei balandžio pradžioje.

Daugiau informacijos galite rasti:

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į KPMG specialistus.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis