Birutė Petrauskaitė

Partnerė

KPMG Lietuvoje

Birutė vadovauja mokesčių ir apskaitos darbo grupėms, teikiančioms mokesčių skaičiavimo, deklaravimo ir konsultavimo paslaugas įvairių sektorių įmonėms. Darbo sritys apima Lietuvos ir tarptautinių įmonių apmokestinimą, įskaitant gyventojų pajamų apmokestinimą, sandorių kainodaros konsultavimą, mokesčių planavimą, naujovių mokesčių srityje analizę ir konsultavimą, tame tarpe įmonių susijungimo ir įsigijimo, verslo pertvarkymo projektuose Lietuvoje, o taip pat Baltijos šalyse, bei tarptautinio struktūrizavimo srityse. Ji dalyvauja susitikimuose su mokesčių administratoriumi sprendžiant sudėtingas mokestines problemas.

 • Bankininkystė
 • Finansinės paslaugos
 • Mokestinių ginčų sprendimas
 • Mokesčiai
 • Mokesčių skaidrumas
 • Mokesčių valdymo konsultacijos
 • Mokėjimai
 • Netiesioginiai mokesčiai
 • Pasaulinės atitikties valdymo paslaugos
 • Pelno mokesčio deklaracijos
 • Vilniaus Universitetas, Ekonomikos magistras

 • Lietuvos atestuota auditorė

 • Lietuvos auditorių rūmų narė

 • Asociacijos „Investuotojų forumas“ mokesčių darbo grupės narė