Мұхит Қосаев

Cеріктес, Аудиторлық қызмет көрсету департаменті

Қазақстан мен Орталық Азиядағы KPMG

Мұхиттың аудит және мұнайгаз және кен өндіруші компанияларға бухгалтерлік есептің ҚБЕС, ХҚЕС, АҚШ ОПБУ, Канада ОПБУ және Нидерланды ОПБУ сәйкес қаржылық есептілік дайындауға қатысты мәселелері бойынша жәрдем көрсету жұмыс тәжірибесі 16 жыл құрайды. Мұхит мұнайгаз және кен өндіруші компанияларға ХҚЕС ауысу кезінде көмек көрсеткен. Мұхит мұнайгаз компаниялары үшін Мұнай операциялары шоттары мен Бірлескен шоттарды дайындау кезіндегі бухгалтерлік есеп әзірлеу және сол мәселелерде көмек көрсетумен айналысты және Бірлескен шоттарды ХҚЕС, АҚШ ОПБУ және Нидерланды ОПБУ бойынша қаржылық есептілікке ауыстыру тәжірибесіне ие.

  • Инженер-экономист, Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті

  • CMA

  • CFM

  • CPA

  • Қазақстан Республикасының сертификатталған аудиторы

  • Қазақстан Республикасының сертификатталған кәсіби бухгалтері