A KPMG Energetikai és Közüzemi Hírlevelében szakértői anyagokat, rövid elemzéseket és iparági információkat osztunk meg. 

2023 Q1 kiemelt eseménye – szakmai vélemény

Az Európai Bizottság 2023. március 14-én tette közzé a javaslatát az EU villamosenergia-piacának 2050-ig tartó reformjára. A javaslatot egy 2023. január 23. és 2023. február 13. közötti nyilvános konzultációs időszak előzte meg, amelynek során számos érintett szereplő véleményezte és osztotta meg nézeteit a tervezettel kapcsolatban. 

A javasolt fejlesztési lehetőségek közül kiemelendők a rövid távú villamosenergia-piacok folyamatos harmonizációja és integrációja; lépések a jobban működő határidős piacok felé; hosszabb távú szerződéskötések támogatása a kapacitás mechanizmusokon (Capacity Remuneration Mechanisms), a hosszú távú áramvásárlási megállapodásokon (PPA) és az árkülönbözetre épülő szerződéseken (Contract for Difference - CfD) keresztül; valamint a Tiszta Energia Csomag által bevezetett fogyasztói oldali innovációk felgyorsítása

Az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatcsomag 2 fő elemből áll: 

  • COM (2023) 148 közlemény a villamosenergia-piaci szerkezeti módosításairól (Electricity Market Design Rules) 
  • COM (2023) 147 közlemény a nagykereskedelmi energiapiac integritásáról és átláthatóságáról (REMIT) szóló rendelet módosításáról (Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) Regulation). 

A 148-as közlemény alapvetően az alábbi szabályozásokat érinti: 

  • Villamosenergia Rendelet (EU 2019/943) 
  • ACER rendelet (EU 2019/942)
  • Villamosenergia Irányelv (EU 2019/944)
  • Megújuló Energia Irányelv (EU 2018/2001) 

A tartalmi módosulások három cselekvési területet foglalnak magukban: a fogyasztók védelme a változékony energiaárakkal szemben; az energiaköltségek stabilitásának és kiszámíthatóságának növelése, ezáltal hozzájárulva az EU gazdaságának versenyképességéhez és a megújuló energiákba történő beruházások fellendítése. 

A fogyasztók védelme a változékony energiaárakkal szemben

Az első cél elérése érdekében a javaslat előirányozza a fix áras, valamint a dinamikus árazású szerződésekhez való hozzáférés jogát, valamint a jobb szerződéskötéshez szükséges információkhoz való jogot, lehetőséget biztosítva mind a kockázatkerülő, mind a kockázatvállaló fogyasztók számára az előnyösebb szerződések megkötéséhez. A javaslat támogatja továbbá a háztartások és a kis- és középvállalkozások hozzáférését egy meghatározott típusú szabályozott kiskereskedelmi árhoz. Cél, hogy a fogyasztóknak lehetősége legyen a megújuló energia megosztására anélkül, hogy energiaközösségeket kellene létrehozniuk. Kiemelt jelentőségű cél továbbá az ipar energiaellátásának stabilizálása is a hosszabb távú szerződéskötések támogatásán keresztül. 

Az energiaköltségek stabilitásának és kiszámíthatóságának növelése 

A javaslat egyrészt a rövid távú piacok működésének optimalizálását célozza, például a napon belüli és másnapi piacok minimális ajánlattételi méretének 100 kW-ra történő csökkentésével a likviditás javítása érdekében. Másrészt arra törekszik, hogy javítsa a piaci hozzáférést a stabilabb hosszú távú szerződésekhez (PPA-k és CfD-k) és a határidős piacokhoz. 

A megújuló energiákba történő beruházások fellendítése

A PPA-k és CfD-k stabil árakat biztosíthatnak a fogyasztóknak és megbízható bevételeket a megújuló energia-termelőknek (csökkentve a pénzügyi kockázatot és csökkentve a tőkeköltséget), hozzájárulva ezzel a megújuló energiaforrások elterjedésének megháromszorozására vonatkozó célkitűzéshez, összhangban az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) céljaival. 

Következő lépések

Urusula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló 2022. szeptemberi beszédében bejelentette, hogy a villamosenergia-piac átalakításának reformja bekerült a Bizottság 2023-as munkaprogramjába. A javaslatot az elkövetkező időszakban az Európai Parlament és az Európai Tanács fogja megvitatni és esetlegesen további módosítási javaslatokat megfogalmazni. 

Losonczy Géza

Associate Partner

KPMG in Hungary

E-mail