Adóriadó

Adóriadó

Megjelent a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény

1000

A Magyar Közlöny 137. számában kihirdetésre került a kiskereskedelmi tevékenységet terhelő adóról szóló 2020. évi XLV. törvény („Törvény”), mellyel együtt a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet („Rendelet”) hatályát vesztette.

Mint előző hírlevelünkben összefoglaltuk, a Törvényben felvázolt főbb rendelkezések - az érintett adóalanyok, adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja, valamint mértéke - lényegében megegyeznek a Rendeletben foglalt szabályozással.

Eljárási szempontból kiemelendő, hogy azon adóalanyokat, akik a Rendelet alapján benyújtották előlegbevallásukat, újabb előlegbevallás megtétele nem terheli, ugyanakkor változik az abban megállapított előlegrészletek befizetésének ütemezése:

  • 2020. június hónapjára vonatkozóan a Rendelettel egyezően a hónap utolsó napjáig esedékes a bevallásban rögzített 1 havi előlegrészlet megfizetése;
  • míg a továbbiakban a 2020. júliustól az adóév végéig terjedő időszak hónapjainak száma szerint kalkulált előlegösszeg két egyenlő részletben, főszabály szerint 2020. augusztus 20-ig, illetve 2020. október 20-ig fizetendő.  

Ezen túl, a naptári évtől eltérő üzleti évet követő adóalanyok esetében, amennyiben a második előlegrészlet határideje az üzleti év végét követő időszakra esik, a fentiek szerint számított előleg egy összegben, az első előlegrészlet határidejéig, azaz 2020. augusztus 20-ig fizetendő, ha pedig mindkét előlegrészlet esedékessége az üzleti év végét követő időszakra esik, a fentiek szerint számított előleg egy összegben, az üzleti év utolsó napján válik fizetendővé.

Az éves adóelszámolás az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesítendő, az adó összege a 2020-as adóév tekintetében az éves adóalapra vetítve a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2020. május 1-től az adóév végéig terjedő időszak naptári napjaival arányos mértékben állapítandó meg. A Rendelet alapján megfizetett adóelőleg-összegek az éves adóelszámolás során figyelembe veendők. 

© 2024 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat