Adóriadó

Adóriadó

Megjelentek az Országgyűlés honlapján az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatok

1000

Az alábbiakban a Kormány által 2020. április 28-án benyújtott T/10314. és T/10315. számú törvényjavaslatok lényeges pontjait mutatjuk be.

Kiskereskedelmi különadó

 • A T/10315. számú törvényjavaslat alapján a minisztérium a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet („Rendelet”) útján, a veszélyhelyzet fennállásáig ideiglenes jelleggel bevezetett kiskereskedelmi különadó határozatlan időre történő meghosszabbítását kezdeményezi.
 • A Javaslatban felvázolt különadó főbb rendelkezései, úgymint az érintett adóalanyok, adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja, valamint mértéke lényegében megegyeznek a Rendeletben foglalt szabályozással.
 • A kiskereskedelmet érintően a Javaslat a Rendelet alapján már bevezetett, tartalmában azonos közteherre is tekintettel, az adóelőleg és az éves adóelszámolás kapcsán fogalmaz meg eltérő eljárási rendelkezéseket. A Javaslat alapján az adóelőleg két részletben esedékes, főszabály szerint az adóév hetedik és tizedik hónapjának 20. napjáig. A 2020-as adóév tekintetében ugyanakkor speciális határidők érvényesek:
  • az éves előlegösszeg bevallása, továbbá az első előlegrészlet megfizetése a törvény hatályba lépése hónapját követő második hónap 20. napjáig,
  • a második előlegrészlet megfizetése a törvény hatályba lépése hónapját követő negyedik hónap 20. napjáig
  • esedékes.
 • Azon adóalanyok, akik a Rendelet alapján a törvény hatályba lépését megelőzően tennének eleget előlegbevallási kötelezettségeiknek, a fenti határidőkig esedékes adóelőlegeiket a törvény hatályba lépését követő hónaptól kezdődő időszakra vonatkozóan ezen bevallás alapulvételével teljesítenék.
 • Ezen túl, a 2020-as adóév tekintetében, amennyiben a második előlegrészlet határideje az üzlet év végét követő időszakra esne, az adóévre számított előleg egy összegben, az első előlegrészlet határidejéig válna fizetendővé, ha pedig mindkét előlegrészlet megfizetése az üzleti év végét követő időszakra esne, az adóévre számított előleg egy összegben, az üzleti év utolsó napján lenne esedékes.
 • Az éves adóelszámolás az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesítendő, az adó összege a 2020-as adóév tekintetében az éves adóalapra vetítve a törvény hatályba lépéstől az adóév végéig terjedő időszak naptári napjaival arányos mértékben állapítandó meg.

Bankadó

 • A T/10314. sz. törvényjavaslatba a 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendeletben szereplő rendelkezések változatlan formában kerülnének át, kiegészülve azzal, hogy a bankok 2021-től kezdődően, évente egyenlő részletekben, a válságadó legfeljebb 20%-át adóvisszatartás formájában a normál bankadóból levonhatnák.

Társasági adó

 • A Javaslat alapján a fejlesztési tartalék képzése okán igénybe vehető adóalap-csökkentő tétel felső korlátja az adóévi teljes adózás előtti nyereség összege lenne (ez eddigi a nyereség 50%-a volt), de továbbra is legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.
 • Átmeneti rendelkezés mondaná ki, hogy a fenti kedvező szabály már a 2019-es adóévre is alkalmazható lenne, az adózó választása szerint, ekként: 
  • Amennyiben az adózó a törvényjavaslat hatályba lépése előtt már benyújtotta a 2019. évi társaságiadó-bevallást és elfogadott beszámolóval rendelkezik, akkor az adóbevallást 2020. szeptember 30-ig önellenőrizheti úgy, hogy ezzel egyidejűleg a 2019-es adóévre vonatkozó, elfogadott beszámolójában számviteli ellenőrzés keretében akár pótlólagosan lekötött tartalékot mutat ki.
  •   Fenti számviteli lehetőség akkor is rendelkezésre áll, ha 2019-re társaságiadó-bevallást még nem nyújtott be, de elfogadott 2019-es beszámolóval rendelkezik; ekkor természetesen nincs szükség önellenőrzésre.

© 2024 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat