Adóriadó

Adóriadó

„Új rendelet” a magánszemélyek adó- és járulékkötelezettségeivel kapcsolatos legfontosabb intézkedéseiről

1000

Kapcsolat

Magyarország Kormánya 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletében („első Rendelet”) meghozta első intézkedéseit a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet („új Rendelet”) pedig tartalmazza az első Rendelet részletszabályait. Az alábbiakban összefoglaljuk a magánszemélyek adó- és járulékkötelezettségeivel kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket, változásokat.

Társadalombiztosítási terheket érintő változások

Az új Rendelet pontosítja az első Rendelet által megfogalmazott, társadalombiztosítási terhekre vonatkozó szabályokat. Meghatározza a tevékenységek TEÁOR és TESZOR számait, amik után az adózók részben, illetve egészben mentesülnek a társadalombiztosítási közterhek megfizetése alól:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90,
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

Az adózó akkor élhet a lent részletezett mentességekkel, illetve könnyítésekkel, ha a fenti tevékenység valamelyike az adózó főtevékenysége. Főtevékenységnek a szóban forgó szabályok alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak az új Rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Az értintett tevékenységet főtevékenységként végző

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
c) Tbj. szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel

mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól 2020. március-június hónapokra vonatkozóan.

Továbbá, az adózónak – aki főtevékenységként a fenti tevékenységek egyikét végzi – nem merül fel fizetési kötelezettségé a szakképzési hozzájárulás vonatkozásában 2020. március-június hónapokra vonatkozóan.

Összhangban a fenti szabályokkal, a korábban felsorolt tevékenységek egyikét főtevékenységként végző

a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) fizetendő, azzal, hogy ennek havi mértéke nem haladhatja meg a 7.710 forintot az említett időszakban.

Rehabilitációs hozzájárulás

Az érintett tevékenységek egyikét főtevékenységként végző adózó (aki egyúttal rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett) esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az általános hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

KATA-t és Kiva-t érintő változások

Az új Rendelet az első Rendeletben foglalt tevékenységen túl további 25 tevékenység vonatkozásában biztosít mentességet a KATA szerinti tételes adó megfizetése alól 2020. március-június hónapok tekintetében.

A menteséget azon vállalkozás alkalmazhatja, amely az érintett tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény („Katv.”) hatálya alá tartozott.

Az új Rendelet mentességet állapít meg a kisvállalati adóalanyok tekintetében is az említett 26 tevékenység vonatkozásában. Az adóalanyok az érintett tevékenységével összefüggésben a 2020. március - június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége (Kiva) megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Készséggel állunk rendelkezésre a felmerülő kérdések kapcsán. Munkatársaink a megváltozott munkarend alatt is változatlanul elérhetőek.

© 2024 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat