Financial Risk&Regulation Hírlevél - Június

Financial Risk&Regulation Hírlevél - Június

Befektetési termékek kereskedését tiltotta be, illetve szigorított az Európai Értékpapír-piaci Hatóság

1000

Az elmúlt években több EU tagállamban is szigorították a kisbefektetők körében népszerű bináris opciókra, és CFD termékekre vonatkozó előírásokat (bináris opciók tiltása, CFD termékek terjesztésének korlátozása, tőkeáttétel limitálása, pótlólagos befizetések korlátozása, stb.), többek között már az ír, az angol, a francia és a német hatóság is meghatározott erre vonatkozó szabályokat. Az ESMA lépése most Uniós szinten vezet be új követelményeket, illetve korlátozza bizonyos termékek kereskedését.

A 2018. január 3-tól hatályos új, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó MiFIDII / MiFIR rezsim felhatalmazta az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA), hogy felügyeleti intézkedések keretében a befektetők védelme érdekében termékek vagy termékcsoportok kereskedését korlátozó intézkedéseket tegyen. Az ESMA élni kíván ezzel a jogával és úgy döntött, hogy ideiglenesen (mivel határozatlan idejű beavatkozásra nincsen lehetősége) felfüggeszti a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő értékesítését, és korlátozza a CFD termékek lakossági ügyfeleknek történő eladását.

Több ország tőkepiaci hatósága,illetve maga az ESMA is már többször felhívta a figyelmet a bináris opciók és a
CFD (contracts for difference, különbözeten alapuló ügyletek) befektetési termék kockázatosságára az elmúlt években. Az ESMA az egyes illetékes nemzeti hatóságokkal együtt arra a következtetésre jutott, hogy a lakossági ügyfeleknek kínált bináris opciók és CFD-k jelentős befektetővédelmi aggályokat vetnek fel.
A hatóságok a vizsgálataik során megállapították, hogy az EU tagállamokban a CFD kereskedésre szolgáló lakossági ügyfelek számláinak 74-89%-a veszteséges, azzal hogy egy ügyfél átlagos vesztesége 1.600 és 29.000 euró között van az egyes tagállamokban. Ezen termékek legnagyobb kockázata abból fakad, hogy a megfelelő tudással nem rendelkező kisbefektetők nehezen látják át és értik meg a termékek működését, továbbá hogy a termékekben meglévő tőkeáttétel jelentősen felnagyítja nemcsak a nyereséget, hanem a veszteséget is.

Az ESMA intézkedései keretében a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalmazását, terjesztését, értékesítését megtiltja. A bináris opciókra vonatkozó tiltást 2018. július 2-től 3 hónapon át kell alkalmazni, azonban ez 3 hónapos időszak meghosszabbítható.

A fő probléma a bináris opciókkal (vagy, ahogy az angol felügyelet (FCA) mondja bináris tétek („binary bets”)), hogy az ügyfelek egy pénzügyi befektetésként tekintetnek rá. Viszont a termékek jellemző lejárata nagyon rövid, így hacsak nem várnak valamilyen piacbefolyásoló hírre, akkor az már inkább szinte szerencsejáték, hogy az ügyfél eltalálja-e, hogy 30 perc múlva hol fog állni a DAX index. Továbbá felmérések alapján a termékek költségszerkezete és a kifizetések gyakran úgy kerültek meghatározásra, hogy a nyereséggel történő üzletkötések valószínűsége nagyon alacsony volt.

A CFD-k kapcsán az ESMA nem vezet be teljeskörű tiltást, hanem korlátozásokat szab meg szintén 3 hónapos időszakra, amely 2018. augusztus 1-től kezdődik, és szintén meghosszabbítható. Ezek a lakossági ügyfelek tekintetében meghozott korlátozó intézkedések a következők:

 • Korlátozásra kerül a tőkeáttétel, azaz egy-egy CFD termék esetében – függően az alapul szolgáló terméktől – a lakossági ügyfeleknek a tőkeáttétele nem lehet nagyobb, mint:
  • 30:1 a jelentős devizapárokra (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF);
  • 20:1 a nem jelentős devizapárokra, aranyra és jelentősebb indexekre (FTSE 100, CAC 40, DAX30, DJIA, S&P 500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50);
  • 10:1 árutermékekre az aranyon kívül és a nem jelentős részvényindexekre;
  • 5:1 az egyedi részvényekre és más referencia-értékeszközökre;
  • 2:1 a kriptodevizákra.
 • Ha az ügyfél számlájának és nyitott CFD pozíciók nem realizált veszteségének összege a nyitott CFD pozíciók kezdeti letétszükségletének 50%-a alá esik, akkor a szolgáltatónak automatikusan zárnia kell az ügyfél érintett CFD pozícióit. Annak pontos szabályait az ESMA nem határozta meg, hogy ilyen esetben mi alapján szükséges a szolgáltatónak kiválasztania, hogy melyik pozíciót zárja, de az ESMA hangsúlyozta, hogy az ügyfél számára legkedvezőbb módon kell eljárniuk (figyelemmel a legkedvezőbb végrehajtás MiFID-ben meghatározott elvére). Az ESMA közlése szerint, ha egy szolgáltató pozíciónként alkalmazza ezen előírást, és automatikusan zárja a pozíciót, amennyiben annak értéke az eredeti letétszükséglet 50%-a alá esik, akkor amellett hogy teljesíti ezen szabályt a Hatóság véleménye szerint kedvezőbb is az ügyfél számára, mivel ez csökkenti a CFD kereskedés komplexitását.
 • A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyfelek CFD kereskedésre szolgáló számlái nem mehetnek mínuszba, azaz az ügyfél nem veszthet többet, mint amekkora összeg van a CFD kereskedésre szolgáló számláján.
 • Az ESMA megtiltja, hogy a szolgáltatók bónuszokat vagy kedvezményeket nyújtsanak a lakossági ügyfelek részére a CFD kereskedés kapcsán, mivel a Hatóság álláspontja szerint ezzel rossz irányba befolyásolják az ügyfelek kockázatfelmérő-képességét.
 • A CFD termékeket nyújtó szolgáltatók csak akkor küldhetnek lakossági ügyfeleknek, vagy tehetnek lakossági ügyfelek részére elérhetővé CFD termékek értékesítésével, terjesztésével kapcsolatos információkat, ha azokon feltüntetik az ESMA által meghatározott standardizált kockázati figyelmeztetést. Fel kell tüntetni többek között, hogy az adott szolgáltatónál az elmúlt 12 hónapban a lakossági CFD kereskedésre szolgáló számlák, hány százaléka volt veszteséges.

A CFD termékek sokkal több szolgáltatónál érhetőek el és bizonyos szempontból előnyösek is lehetnek kisbefektetők számára. Jelenleg egy kisbefektető számára sokszor nehezen érhetőek el például a külföldi részvények, vagy a nyersanyagok, akár a magas költségek, akár a magas minimális kötésnagyság miatt, így esetükben jó alternatíva lehet a CFD termékek beszerzése. Azonban a kisbefektetők gyakran nincsenek tisztában az egyes termékek tulajdonságaival és nem tudják jól felmérni a termékhez kapcsolódó kockázatokat. A most bevezetett korlátozások segíthetnek abban, hogy a kisbefektetők is megfelelően tudjanak CFD-kel kereskedni.

Több szolgáltató már most is alkalmazza azon előírást, hogy az ügyfélszámlák nem mehetnek mínuszba, azaz egy ügyfél nem veszíthet többet, mint a számlaegyenlege, azonban a tőkeáttétel több terméknél nagyon magas. A tőkeáttétel korlátozása azért fontos, mivel a kisbefektetők nagy része egyszerűen nem a kitettséget, hanem csak a letétként elhelyezett összeget veszi figyelembe, amikor felméri a kockázatokat.
Az ESMA leírja, de a mostani intézkedései érdemben nem változtatnak bizonyos szereplők működési módján, amely összeférhetetlenséget okozhat. Az ESMA adatai alapján több szolgáltató esetében az egyes ügyletekben az ügyféllel üzletet kötő másik fél a CFD értékesítője ráadásul úgy, hogy a nettó kitettségét nem fedezi le a piacon. Ennek következtében bizonyos szolgáltatók ellenérdekeltek lehetnek az ügyfelekkel szemben, amely jelentős összeférhetetlenségi kockázatokat okozhat.

Az új szabályozás várhatóan hatással lesz a CFD termékek kereskedelmére, rövid távon a korlátozás akár erőteljesen is csökkentheti ezen termékek kereskedelmét, de hosszabb távon a transzparencia és a befektetővédelem erősítésével egy kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb piac jöhet létre. Ez érdeke a legnagyobb szolgáltatóknak is, mivel ha az ügyfelek nagyobb része folyamatosan csak veszítene, akkor önmagában az is jelentős mértékben vetheti vissza az ilyen termékek keresletét.

Lakossági ügyfél: A MiFIDII terminológiában lakossági ügyfélnek minősül a szakmai ügyfélnek nem minősülő ügyfél (nemcsak természetes személy ügyfelek), míg a szakmai ügyfeleknek pontos meghatározása van. A kisbefektetők alapvetően lakossági ügyfélnek minősülnek.

Bináris opciók: A bináris opciók olyan termékek, amelyek kapcsán az ügyfelek akkor kaphatnak egy előre rögzített összegű kifizetést, ha az alapul szolgáló termék tekintetében egy előre meghatározott feltétel egy előre meghatározott időszakban/időpontban teljesül. A legtöbb ilyen termék például akkor teljesít kifizetést az ügyfél részére, ha egy előre meghatározott időszakon belül (jellemzően nagyon rövid, akár 10 percen belül) az alaptermék ára egy megadott értéknél nagyobb, vagy kisebb lesz (terméktől függően).

CFD (contracts for difference, különbözeten alapuló ügyletek): A különbözeten alapuló ügyletek származékos termékek, amelyekkel az alapul szolgáló termék árának változására lehet spekulálni. Az alapul szolgáló termékek elég sokfajták lehetnek: a devizákon, indexeken, részvényeken, illetve nyersanyagokon alapuló CFD-k a legnépszerűbbek. A CFD-k jellemzően tőkeáttételes termékek.

 

 

Kapcsolat