Magyarország is adoptálta az országonkénti jelentés szabályait

Módosulnak az országonkénti jelentések szabályai

2017. május 15-én kihirdették az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény módosítását, amely 2017. május 31-én lép hatályba. Hírlevelünkben a szabályozás legfontosabb pontjait foglaljuk össze Önöknek.

1000

Országonkénti jelentés (CbC – Country-by-Country report)

Az országonkénti jelentés transzferár-dokumentációs elem, mely segíti az adóhatóságok számára a multinacionális vállalatcsoportok működésének megismerését, és a különböző adókockázatok (transzferárazás, adóalap-erózió, nyereségátcsoportosítás) felmérését.

Az EU a BEPS („Base Erosion and Profit Shifting”) akcióterv alapján alkotta meg az „Adókikerülés Ellenes Csomagot” („Anti-Tax Avoidance Package” – ATAP), melynek egyik fontosabb lépése az országonkénti jelentés összehangolt bevezetése.

Ennek figyelembevételével fogadták el a 2016/881/EU irányelvet a kötelező automatikus információcsere hatályáról és feltételeiről. A május 31-én hatályba lépő törvénymódosítás következtében a hazai jogrendszerbe is beépülnek az országonkénti jelentésre vonatkozó automatikus információcsere-szabályok, amelyek elsődleges célja, hogy elősegítsék az adóhatóságokon keresztüli információ-megosztást és ezáltal támogassák a transzferár-ellenőrzéseket, javítsák azok hatékonyságát.

Az országonkénti jelentés benyújtására csak azok a multinacionális vállalatcsoportok kötelesek, amelyeknek az adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozó összevont (konszolidált) bevétele eléri a 750 000 000 eurót.

Országonkénti jelentéssel kapcsolatos teendők:

A jelentést csak egyetlen csoporttagnak – jellemzően az anyavállalatnak – kell benyújtania a vállalatcsoport nevében, mivel azon hatóság, amely az országonkénti jelentést kapja, automatikus csere útján továbbítja annak adattartalmát minden másik olyan tagállamnak, amelyben a vállalatcsoportnak egy vagy több csoporttagja adóügyi illetőséggel rendelkezik.

Minden csoporttagnak bejelentést kell tennie azonban azzal kapcsolatban, hogy kötelezett-e az országonkénti jelentés beadására. Amennyiben nem, a csoporttag köteles bejelenteni a vállalatcsoport adatszolgáltatásra kötelezett szervezetének nevét és adóügyi illetőségét az adóhatóságnak.

Vállalatcsoport tagjai
Kötelezettség
Első teljesítés
Határidő
Anyavállalat
Főszabály szerint: Országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évére vonatkozóan
A pénzügyi év utolsó napjától számított 12 hónapon belül
Kijelölt csoporttag
Amennyiben nem az anyavállalat nyújtja be: Országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évére vonatkozóan
A pénzügyi év utolsó napjától számított 12 hónapon belül
Magyar csoporttag (amennyiben nem anyavállalat, vagy kijelölt csoporttag)
Bejelentési kötelezettség
2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évére vonatkozóan
A pénzügyi év utolsó napja*

*A bejelentési kötelezettségnek első alkalommal a 2016. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő pénzügyi évre a pénzügyi év utolsó napját követő 12 hónapon belül kell eleget tenni.

A bejelentett adatok változását a változást követő 30 napon belül kell bejelenteni.

Magyar csoporttagnak tehát, amennyiben nem anyavállalat vagy kijelölt csoporttag, az új szabályozás kapcsán csak bejelentési kötelezettsége keletkezik.

Országonkénti jelentés tartalma

Az országonkénti jelentésnek tartalmaznia kell a bevétel összegét és pénznemét, az adózás előtti eredményt, a megfizetett, illetve a fizetendő nyereségadó összegét, a jegyzett tőke összegét, az eredménytartalékot, a foglalkoztatottak számát és a készpénzen és készpénznek nem minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközöket, valamint a csoporttagok azonosító adatait, valamint az adott csoporttag fő üzleti tevékenységének vagy tevékenységeinek a megnevezését minden egyes olyan állam, illetve terület tekintetében, amelyben a multinacionális vállalatcsoport gazdasági tevékenységet végez.

A kötelezettségek teljesítése

A bejelentés és az adatszolgáltatás elektronikus úton, az adóhatóság által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével teljesíthető, mely űrlap jelenleg még nem érhető el.

Szankció

A bejelentési, változás-bejelentési mulasztás, illetve késedelmes, hibás, valótlan tartalmú, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén az adóhatóság 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót, illetve az adatszolgáltatásra kijelölt csoporttagot.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal Gódor Mihály, igazgatóhoz (tel.: +36 1 887 7340, mihaly.godor@kpmg.hu), Végh Szabolcs, szenior menedzserhez (tel.: +36 1 8877213, szabolcs.vegh@kpmg.hu) vagy keresse megszokott adótanácsadóját a KPMG Tanácsadó Kft. Adóosztályán.

Kapcsolat