IFRS-hírlevél - 2017. április

IFRS-hírlevél - 2017. április

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, az IFRS-ek aktualitásaival foglalkozó kiadványainak 2017. áprilisi számaiban megjelent információkról.

1000

 

IFRS – A bankszektor hírlevele (2017Q1)
A 2017. évi I. negyedéves kiadvány azon IFRS-ekre vonatkozó módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, amelyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint a kiadvány elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is.

A kiadvány első cikke egy rövid összefoglalót nyújt a korábbi kiadványokból ismert „symmetric make-whole” előtörlesztési opciót tartalmazó pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos fejleményekről, az amortizált bekerülési értéken vagy tőkével szemben valós értéken értékeltként való besorolás feltételeiről. Az IASB 2017. IV. negyedévében tervezi kibocsátani a kapcsolódó módosítást még az előtt, hogy az IFRS 9 hatályba lépne.

A következő cikk az IFRS 9 értékvesztési modellhez kapcsolódik, amelyben a cikk írói bemutatják, milyen kihívások elé állítja a gazdálkodókat a 12 havi várható veszteség és az élettartam alatti várható veszteség szakaszai közötti átsorolás (stage transfer criteria), illetve erre vonatkozóan bemutatnak egy lehetséges megközelítési módot is.

A hírlevél tartalmaz továbbá néhány olyan banki beszámolóból származó közzétételt, amelyek kibocsátott, de még hatályba nem lépett standardokról szólnak. Végül pedig egy rövid összefoglalást olvashatunk arról, hogy milyen változtatások történtek a FINREP riport követelményeiben.

 


Lízing definició
Az IFRS 16 bevezetésével a lízing definíció alapján fog eldőlni az, hogy egy adott tételt meg kell-e jeleníteni a lízingbevevő mérlegében. Számos esetben ez a vizsgálat egyértelmű eredményt fog hozni, és egy ügylet, amely a jelenlegi szabályozás szerint lízing, az az új standard előírásai szerint is az lesz, míg néhány esetben az értékelés bonyolultabbá válik.

A változás hatással lehet akár olyan szokásos tranzakciókra, mint az energia vásárlási megállapodások, IT kiszervezésre vonatkozó szerződések, valamint szállítási megállapodások, amely esetekben a vizsgálat kulcskérdése az lesz, hogy a vevőnek van-e joga ellenőrizni az azonosított eszközt.

A 2019-es alkalmazásra való felkészülés legfőbb kérdése a bevezetéshez kapcsolódó opcionális gyakorlati könnyítés alkalmazása lesz. Ez lehetőséget ad arra, hogy a társaságok továbbörökítsék az IAS 17 szerinti értékelést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás lízingnek minősül-e vagy tartalmaz-e lízinget. Habár ez jelentős egyszerűsítést jelentene a gazdálkodó egységeknek, lehetnek olyan megállapodások, amelyeket így lízingként kezelnének annak ellenére, hogy az nem felel meg az IFRS 16 szerinti lízing definíciónak.

A kiadvány segítséget nyújt a vizsgálatok elvégzéséhez és bemutatja a kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket.

 


„Combined” és/vagy „carve-out” pénzügyi kimutatások
A felhasználók és a szabályozók gyakran elvárják, hogy a vállalatok összetett (combined) és/vagy részleges (carve-out) pénzügyi kimutatásokat készítsenek, mivel ezek jelentőségteljes, releváns és hasznos információkkal szolgálnak számukra.

Mivel nincs kifejezetten olyan IFRS, amely szabályozná ezeket a kimutatásokat, a társaságok helyi gyakorlatokat alakítottak ki, gyakran a szabályozóval történt egyeztetések alapján, ami különböző, eltérő megoldásokat eredményezett. Ez megnehezítette az ilyen típusú beszámolók elkészítését, értelmezését, összehasonlítását, valamint jelentős megítélési kérdések, döntési pontok elé állította a gazdálkodókat.

Ez a kiadvány útmutatással kíván szolgálni, hogy az IFRS-eket következetesen alkalmazzák az egész világon, valamint célja az is, hogy felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol az IFRS-ek alkalmazásában a sokszínűség tapasztalható.
 

Kapcsolat