Az újabb módosító csomag legfontosabb elemei a szociális hozzájárulási adó és a társasági adókulcs csökkentése

Újabb 2017. évi adó és járulékmódosítások

További adótörvény-módosítási javaslatokat tartalmaz a friss, a pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

1000

A kormány 2016. december 5-én beterjesztette a parlamentnek az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a tavaszi és őszi adócsomagok mellett további adótörvény-módosítási javaslatokat tartalmaz. Hírlevelünkben a legfontosabb tervezett változtatásokat foglaljuk össze.

A szociális hozzájárulási adó és a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás tekintetében jelentős változás, hogy ezek mértéke 2017. január 1-jétől 22 százalékra, 2018. január 1-jétől pedig 20 százalékra csökkenne a módosító javaslat alapján.

A társasági adót érintő módosítások közül kiemelendő, hogy a társasági adó mértéke egységesen a pozitív adóalap 9%-ára csökkenne.

Személyi jövedelemadó

A javaslat alapján ingatlan értékesítésekor egységesen határoznák meg a jövedelem alapját függetlenül az ingatlan rendeltetésétől. Korábban a jövedelem meghatározásakor csupán a lakóházak, lakások esetében alkalmazott kedvezményesebb szabály válna alkalmazandóvá minden ingatlan (és ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog) értékesítése esetében. Ennek megfelelően bármely ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem a szerzés évét követő ötödik évtől kezdődően adómentessé válna. A módosítás 2017. január 1-jén lépne hatályba.

A társasági adó 9 százalékra történő mérséklésével, valamint a szociális hozzájárulási adó és a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 22 százalékra (a 2017. adóév vonatkozásában), illetve 20 százalékra (a 2018. év vonatkozásában) történő csökkenésével összhangban a jogalkotó a személyi jövedelemadóról szóló törvényben is módosítaná a vonatkozó rendelkezéseket. Az összevont adóalap megállapításakor 78 százalék helyett a jövedelem 82 százalékát (a 2017. adóév vonatkozásában), illetve 83 százalékát (a 2018. év vonatkozásában) szükséges jövedelemként figyelembe venni, amennyiben a magánszemély maga kötelezett a szociális hozzájárulási adó és a (jelenleg) 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére.

Szociális hozzájárulási adó

A módosító javaslat értelmében a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 2017. január 1-jétől 22 százalékra, 2018. január 1-jétől pedig 20 százalékra csökkenne.

Az adó mértékének csökkentésével egyidejűleg a szociális hozzájárulási adókedvezmények mértéke is változna. A kedvezmény maximális mértéke 22 százalék, illetve (2018. január 1-jétől) 20 százalék lenne. A jelenleg 13,5 százalékos, illetve 14,5 százalékos mértékű kedvezmények mértéke a 2017. január 1-től a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 50 százaléka lenne (azaz a 2017. adóév vonatkozásában 11 százalék, a 2018, adóév vonatkozásában pedig 10 százalék). A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény összege a társasági adó mértékének változásával összhangban szintén módosulna, a kedvezmény maximális mértéke a 9 százalékos társasági adó 50 százaléka, azaz 4,5 százalék lenne.

Kapcsolat