IFRS-hírlevél - 2016. október

IFRS-hírlevél - 2016. október

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. októberi számaiban közzétett információkról.

1000

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

Az IASB októberi ülésén folytatta a tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok témájának megvitatását, miután korábban megvizsgálta a kötelezettségként besorolt speciális derivatívák megjelenítését, és azt, hogy hogyan tudnák az előírt közzétételek a besorolásra és bemutatásra vonatkozó megközelítéseket támogatni. A Tanács megvitatta azon felvetéseket, hogy a kibocsátó gazdálkodó választhasson a különböző teljesítési elszámolások közül, illetve, hogy a gazdasági ösztönzők befolyásolhassák-e a besorolást.

További kérdések, melyekről a jövőbeli üléseken tárgyalnak:

  • azon instrumentumok besorolása, melyek megfelelnek a jelenlegi visszaadható instrumentumokra vonatkozó kivételnek,
  • feltételekhez kötött alternatív teljesítések számviteli elszámolása, amik olyan eseményektől függenek, melyek nem befolyásolhatók egyik fél által sem,
  • jogok és kötelezettségek tartalma, és ezek kapcsolata a jogi és szabályozói követelményekkel,
  • tőkeinstrumentumok kezdeti megjelenítése, kivezetése és átsorolása.


Az október ülésen nem tárgyaltak a makrofedezeti ügyletek számviteli kezeléséről.

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q3)

A 2016. évi III. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, melyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint a kiadvány elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is. Az IASB közzétett egy webes közvetítést, melyben az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerinti várható hitelezési veszteség (ECL) mérése során figyelembe vett előremutató információkat, valamint a kalkulációk során figyelembe vett szcenáriókkal kapcsolatos megfontolásokat tárgyalják. Továbbá a hírlevélben összehasonlítjuk a US GAAP értékvesztési modelljét az IFRS 9 értékvesztési követelményeivel. Ezenkívül a kiadvány tartalmaz egy cikket, mely az EBA hitelintézetek hitelezési kockázat gazdálkodási gyakorlatáról és számviteléről szóló iránymutatás tervezetét részletezi.

A kiadványban olvasható egy összehasonlítás is, melyben tizenhárom európai bank IFRS szerint elkészített közbenső beszámolójának közzétételeit vizsgálták meg azzal kapcsolatban, hogy várhatóan milyen hatása lesz az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséről szóló szavazásnak.

 

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q3)

IFRS Illusztratív közzétételek – Év végi pénzügyi kimutatások

A kiadvány azon IFRS-eket foglalja össze, melyek 2016. augusztus 15-én már hatályba léptek, és melyeket a vállalatoknak a 2016. január 1-jén kezdődő üzleti évükre vonatkozóan kell alkalmazniuk (jelenleg hatályos követelmények). Azon IFRS-ek korai alkalmazását, melyek a 2016. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lépnek hatályba (jövőbeni követelmények), a jelen kiadvány nem szemlélteti, kivéve a IV. és V. fejezetben bemutatott IAS 7 Cash flow kimutatás standard közzétételre vonatkozó módosításainak és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard előalkalmazásának hatását. Ugyanakkor az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak, így a jelen kiadvány nem helyettesíti a standardokat és azok értelmezéseit. A pénzügyi kimutatások összeállításánál az érvényes jogi és szabályozási környezetet is figyelembe kell venni, ugyanakkor a kiadvány nem tartja szem előtt egyetlen konkrét jogrendszer szabályait sem. Például az IFRS nem írja elő, hogy az anyavállalatnak külön pénzügyi kimutatásokat kell készítenie, és a jelenlegi kiadvány csak a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozik. Az IFRS első alkalmazására vonatkozó előírásokról az Insights into IFRS 2016/2017-es 13. kiadása szolgáltat bővebb információkat. A pénzügyi kimutatások lehetséges közzétételeinek listája ezen az oldalon olvasható.

 

IFRS Illusztratív közzétételek – Év végi pénzügyi kimutatások

Kapcsolat