A vállalati vezetők egyetértenek abban, hogy a vállalat vagyonának jelentős részét képezik a rendszerekben keletkező és tárolt adatok. Felismerve ennek jelentőségét, egyre több szervezet fordít figyelmet ennek feltárására hatékonyabb működést, illetve versenyelőnyt valósítva meg, ennek ellenére még mindig az a jellemző, hogy a vállalatok többségénél sok kiaknázatlan üzleti lehetőséget rejt a szervezeti adatvagyon. Legyen szó akár intő jelek észleléséről és előrejelzéséről, vagy teljesítmény-visszamérő módszerekről, az automatizált riportálás az az út, ami ezek gördülékeny megvalósításához szükséges.

A BI eszköztára ma már nem csak a felsővezetői réteg információs igényét szolgálja rendszeres és automatizált riportok révén, hanem hatékonyan segíti az elemzők, termékmenedzserek, a marketing, a kockázatkezelés és az operatív területek munkáját is. Sőt, az egyes szervezeti egységek kollaborációjának közös platformját is megteremtheti egy tényadatokra épülő, egy igazság elvén alapuló és mindenki által elfogadott keretrendszerben.

Ma már minden vállalati méretben elérhető olyan riportálási megoldás, mely az adatalapú működés vízióját ülteti át a napi gyakorlatba, legyen szó stratégiai, tervezési vagy operatív feladatokról. End-to-End szolgáltatásaink az üzleti igények feltárásán át az adatok kezelésének, gyűjtésének, transzformációinak és végső vizualizációjának bármely állomásain szakértői támogatást nyújtanak.

Megoldásaink

BI Implementáció, Kiterjesztés, Átvilágítás, Tréning

BI Implementáció, Kiterjesztés, Átvilágítás, Tréning

A klasszikus üzleti intelligencia megoldás bevezetésén túl (mely magában foglalja az üzleti igények felmérését, az architektúra kialakítását, az adatmodell tervezését és fejlesztését, illetve a riportok elkészítését stb.), segíteni tudunk már meglévő üzleti intelligencia megoldások átvilágításában is. A folyamat során rávilágítunk az esetleges riport lassulások okaira (az adatmodellek, adattranszformációs lépések megvizsgálásával), illetve érintjük többek között a jogosultságkezelés, verziókövetés, dokumentáció témaköreit is.

A BI tréning során a résztvevők betekintést nyernek az üzleti intelligencia fogalmától kezdve az adatmodellezés alapjain át az adatok vizualizációjába és riportálásába. Az elméleti tudás mellett főként gyakorlati feladatokon és példákon keresztül ismerik meg az egyik legelterjedtebb adatvizualizációs eszközt, a Microsoft Power BI-t. A kurzus végére a résztvevők olyan ismeretekre tesznek szert, mint: adatok tisztítása és átalakítása az elemzéshez Power Query-ben, adatok modellezése és megjelenítése, a DAX nyelv ismerete, Power BI Service és Desktop magabiztos használata. 

Geolokáció-alapú adatelemzés

Geolokáció-alapú adatelemzés

Geolokáció-alapú adatelemzés eredményeként számos forrásból összegyűjtött adatokon alapuló, különböző üzleti felhasználásra alkalmas Power BI dashboard-ot fejlesztünk. A megoldás során csapatunk olyan adatforrásokat használ fel, mint például a geolokációs mozgás adatok, publikusan elérhető POI –adatok vagy az ügyfél belső adatforrásai. Ennek köszönhetően a felhasználási esetek széles skálájára összpontosíthatunk, mint például egy adott helyszín vonzereje, az ügyfélszegmentáció, a működés optimalizálása és a COVID vásárlói viselkedésre gyakorolt ​​hatása. A szolgáltatás továbbá magába foglalhatja a weboldalakról és nyilvánosan elérhető forrásokból történő adatgyűjtést, adattisztítást és -átalakítást, adatmodellezést és adatvizualizációt. 

Keresse szakértőinket!