A KPMG Forensic-szolgáltatásokért felelős csoportja szakértői tanúként bizonyítékot szolgáltat, hogy segítse a vitás ügyek rendezésének folyamatát választottbírósági eljárások, peres eljárások, közvetítés, tranzakciók során keletkezett viták, valamint számviteli kérdések és biztosítási igények esetén.

Szolgáltatásaink az alábbiakat foglalják magukba:

  • szakértői tanú – szakértői bizonyítékok előkészítése és bemutatása
  • vitarendezés – a követelések értékének meghatározását célzó kockázatfelmérés
  • vállalat- és tulajdonhányad értékelése – vállalat- és tulajdonhányad értékelése peres eljárás keretén belül
  • forensic-tranzakciós szolgáltatások – adásvételi szerződések pénzügyi vonatkozású kitételeinek kidolgozása és felülvizsgálata
  • alternatív vitarendezés – számviteli kérdésekkel kapcsolatos viták alkalmával nyújtott szakértői támogatás

Vállalatunk ügyfeleinek javát szolgálja, hogy szakembereink képesek hiteles, kellő mértékben alátámasztott és objektív jelentéseket és szakértői véleményeket készíteni a vita tárgyát képező számviteli kérdéseket illetően. Ez segíti ügyfeleinket és azok tanácsadóit, hogy igényeik előterjesztése vagy megvédése, illetve vitás ügyek tárgyalásos úton való rendezése nekik kedvező kimenetellel záruljon.

További szolgáltatásaink:

   

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat