Adattovábbítás harmadik személyek, adatfeldolgozók és adatkezelők részére

Adattovábbítás harmadik feleknek

Nem osztunk meg személyes adatot harmadik személyekkel, kivéve, ha ez szükséges a jogszerű szakmai és üzleti érdekeink teljesítéséhez, és/vagy annak érdekében, hogy az Ön kéréseit meg tudjuk válaszolni, és/vagy azt a jog vagy szakmai sztenderdek megkövetelik, vagy megengedik. Ez alapján továbbítunk adatokat az címzettek részére:

—  A szolgáltatásban résztvevő közreműködőink: mi továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatait harmadik fél szolgáltatásban résztvevő közreműködőinknek, úgy mint az (IT) rendszereket üzemeltetőknek, tárhely szolgáltatóinknak, bérszámfejtést nyújtó szolgáltatóinknak, tanácsadóinknak (mint jogi tanácsadóinknak) és egyéb áruk és szolgáltatások nyújtóinak. A KPMG együttműködik az ilyen szolgáltatókkal, ezért nevünkben, mint adatfeldolgozók kezelni tudják az Ön személyes adatait. A KPMG csak abban az esetben továbbít személyes adatot részükre, ha ezen harmadik fél szolgáltatók megfelelnek az adatkezelésre és biztonságra vonatkozó szigorú előírásainknak. Mi csak a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben adunk át személyes adatot.

—  Ha átalakítanak vagy értékesítenek minket más szervezetnek: a KPMG jellemzően személyes adatot is megoszt ezen értékesítéssel, engedményezéssel vagy KPMG tevékenysége valamely részének átruházásával összefüggésben, amelyekhez a személyes adat kapcsolódik.

—  Bíróságok, bűnüldöző szervek és szabályozó szervek: a KPMG megoszt személyes adatot a  bírósági, közigazhatási, és bűnüldözői szervekkel,annak érdekében, hogy azok megkereséseire válaszoljon, vagy amennyiben a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy jogszerű bírósági ítélet, vagy szabályozás, vagy kormányzati vagy szakmai előírások miatt szükséges.

—  Auditok: személyes adat adatvédelmi és biztonsági auditok miatt és/vagy panasz, vagy biztonsági fenyegetés kivizsgálása vagy megválaszolása miatt is megosztásra kerül.

—  Biztosítók: szakmai szabályaink és üzleti követelményeink szerint jelentős biztosítási fedezettel rendelkezünk üzleti tevékenységeink kapcsán („biztosítási programunk”). Ez azért hivatott létrejönni, hogy a KPMG hálózat minden tagvállalata számára biztosítsa a költségeihez való hozzájárulást, melyek akkor merülhetnek fel, ha harmadik személy azzal az igénnyel lép fel, hogy ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatás során valamilyen negatív esemény következett be. A biztosítási programunk hatékony működése érdekében a biztosítási program a biztosítási piac számos szereplőjét érinti (pl. brókerek, biztosítók, viszontbiztosítók, ezek szakmai tanácsadói és más harmadik felek, akik esetleges kár esetén bevonásra kerülnek). A biztosítási piac némely résztvevője megköveteli, hogy számukra az Önre vonatkozó személyes adatot átadjuk. Az Ön személyes adatát a biztosítási piac résztvevői felhasználják kockázatvállaláskor és a biztosítási program ügyintézése során, melyben egy olyan követelés merül fel, amelyben az Ön érintett, és az adatok átadása a biztosítási piac résztvevői számára lehetővé teszik, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi és szabályozói követelményeknek megfelelhessenek. A biztosítási piac bizonyos szereplői a mi nevünkben, mint adatfeldolgozók kezelik az adatot (mint az általunk igénybe vett, fent említett szolgáltatást nyújtók), míg mások tőlünk függetlenül, mint adatkezelők kezelik az Ön adatait.

Kapcsolat