Ügyfeleinket olyan önálló ESG-stratégia kialakításában (vagy a vállalati stratégia ESG-szempontú kiegészítésében) támogatjuk, amely szervesen illeszkedik az üzleti célokhoz, egyensúlyt teremtve a pénzügyi, gazdasági, környezeti, társadalmi szempontok között.

Szakértői csapatunk az alábbi területeken támogatja ügyfeleit:

 • Helyzetelemzés az ESG trendek és a vállalat ESG-felkészültsége kapcsán
 • Az ESG-érettség meghatározása (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek figyelembevételével)
 • Az ESG kapcsán releváns lényegi üzleti kockázatok azonosítása (igény esetén nemzetközi benchmarkok alkalmazásával, a KPMG „ESG Landscape Assessment” eszköze segítségével)
 • Kiemelt kockázatok elemzése (többek között klímakockázat a KPMG „Climate-IQ” megoldásával, dekarbonizáció, körforgásos gazdaság, finanszírozás)
 • Az érettségi szinthez igazodó ESG-ambíciók meghatározása (vízió)
 • Fenntartható értéket teremtő, üzletileg versenyképes stratégiai opciók kidolgozása, amelyek eltérő megközelítést alkalmaznak az ESG kapcsán adódó lehetőségek kihasználására és a vonatkozó kockázatok mérséklésére
 • Támogatás a stratégiai irány kiválasztásában
 • Cél- és eszközrendszer kidolgozása
 • Akciótervezés
 • A visszamérési (monitoring-) rendszer kialakítása
 • Az „ESG-story” kommunikálása a szervezet belső és külső érintettjei számára a szervezet értékének, külső megítélésének javítása érdekében (kiemelt fókusszal a tőkepiaci kommunikációra a tőzsdén jegyzet vállalatok esetében, IPO, kötvénykibocsátás kapcsán)Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat