Napjainkbank az ESG-vel kapcsolatos kérdéskörök egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal során. Az, hogy egy vállalat hogyan kezel bizonyos környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kérdéseket, nagyban befolyásolhatja a vállalat hosszú távú teljesítményét és értékét.

Egyre több példa támasztja alá, hogy

  1. az ESG-vel kapcsolatos kérdések hatással lehetnek a vételárra vagy az exit értékre,
  2. az ESG-vel kapcsolatos kérdések jelentős pénzügyi kockázatokat hordozhatnak,
  3. az ESG vállalati szemléletmód és teljesítmény hozzájárulhat egy tranzakció középtávú sikeréhez, és pozitívan befolyásolhatja a pénzügyi teljesítmény alakulását.

Ezeknek köszönhetően az ESG átvilágításra egyre nagyobb igény merül fel a szokásosnak tekinthető pénzügyi, adózási és jogi átvilágítási feladatok mellett.

Az ESG átvilágítás keretében nyújtott szolgáltatásaink:

  • Meghatározó környezeti és társadalmi trendek elemzése és hatásuk a társaságokra és annak célpiacaira.
  • A társaság lényeges ESG kockázatainak, kötelezettségeinek és az ESG-ben rejlő lehetőségeinek átfogó elemzése.
  • Nemzeti szabályozásnak és nemzetközi egyezményeknek való megfelelőség vizsgálata.
  • A társaság ESG politikájának, folyamatainak és teljesítményének összehasonlítása (benchmarking) az iparági best practice és a versenytársak elemzése alapján.
  • A potenciális kötelezettségek befolyásának becslése a jövőbeni költségekre, cash flowkra és a tranzakció ütemezésére.
  • Az ESG átvilágítás keretében feltárt kockázatok lehetséges értékmódosító hatásának bemutatása.
  • Javaslatok az egyes feltárt kockázatok adásvételi szerződésben történő kezelésére.Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat