A CSRD jelentősége

Az Európai Bizottság 2023. július 31-én közzétette első tizenkét európai fenntarthatósági jelentési szabványának (ESRS) a végleges szövegét. Az ESRS jelentősen összetettebbé és szigorúbbá teszi a fenntarthatósági jelentéstételt: egyre több és komplexebb információt kell közzétenni az érintett vállalatoknak. Az egyértelmű ESG ambíciók, stratégiák, politikák és intézkedések, valamint a több mint száz mérőszám és célkitűzés követelményeivel a jelentéstételi követelmények mennyisége és terjedelme többszörösére nőtt. Az első fázisban bizonyos társaságoknak már a 2024-es jelentési időszakban az ESRS-ek alapján kell teljesíteni a fenntarthatósági közzétételeket. A vállalatoknak az értékláncukat (upstream és downstream) is figyelembevéve fel kell mérniük, hogy mely témákról számoljanak be a kettős lényegesség koncepciójának alkalmazásával: melyek azok a területek, amelyek pénzügyi vagy hatás szempontjából lényegesek. Annak ellenére, hogy ez a fajta jelentéstétel rendkívül erőforrás- és befektetésigényes, hosszú távon az alapja lehet egy felelősebb üzleti környezet megteremtésének. 

Az ESRS-ek

Az ESRS-ek részletes jelentéstételi követelményeket határoznak meg a CSRD hatálya alá tartozó vállalatok számára. Két átfogó szabvány általános jelentési koncepciókat biztosít, és átfogó közzétételi követelményeket tartalmaz, beleértve a több adatpontot is. Tíz témaspecifikus szabvány egészíti ki ezeket részletes közzétételi követelményekkel környezetvédelmi, társadalmi és irányítási témákban. Ez a tizenkét ESRS együttesen megköveteli, hogy a vállalatok tájékoztatást adjanak a lényeges fenntarthatósági témák kezelésére vonatkozó irányításuk és stratégiájukról, a fenntarthatósági témákból származó hatásokról, kockázatokról és lehetőségekről, továbbá mennyiségi mérőszámokat és célokat tegyenek közzé – ez utóbbiakat az értéklánc egészére vonatkoztatva is.

A lényegességi felmérést követően a vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy rendelkezzenek azokkal az adatokkal, folyamatokkal és szakértelemmel, hogy beszámoljanak olyan, számukra új témákról is, mint például a biológiai sokféleség vagy a körforgásos gazdaság.

A vállalatoknak ki kell alakítaniuk és be kell mutatniuk a fenntarthatósági témák kezelésére vonatkozó vállalatirányítási gyakorlatukat, beleértve azt is, hogy a fenntarthatósági kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) hogyan befolyásolják a javadalmazást.

A közzétételeket harmadik fél által tanúsíttatni kell, a közzétételek alátámasztásához pedig világos ellenőrzési szintekre, valamint a folyamatok és ellenőrzések dokumentálására lesz szükség.

A vállalatoknak tehát fel kell készülniük ezekre a kihívásokra, és fel kell ismerniük azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a szabályozói elvárásnak megfelelő, kibővített jelentéstétel kínál. 

Szolgáltatásaink:

  • Kettős lényegességi felmérés: vállalatspecifikus módszertan kialakítása a hatáselemzésre és a pénzügyi lényegesség felmérésére, a lényegességi felmérés lebonyolítása.
  • Részletes CSRD felkészültségi elemzés.
  • CSRD szerinti nem-pénzügyi jelentés elkészítése a rendeletnek megfelelő XBRL formátumban.

Ismerje meg tanulmányainkat!

Keressen szolgáltatáskategóriánk között!
Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat