A társadalmi hatásvizsgálat egy vállalat, program, projekt vagy ágazat társadalomra gyakorolt hatásainak előzetes vagy utólagos, komplex elemzését jelenti, kvantitatív és kvalitatív (pl. survey megkérdezések, fókuszcsoport) kutatási és elemzési módszerek együttesére alapozva.

Összhangban a megbízás céljaival és a megbízó tevékenységeinek jellegével az elemzés a többi közt az alábbi területekre terjedhet ki:

  • Az életminőség egyes kiemelt mutatói (pl. foglalkoztatottsági státusz és intenzitás, jövedelmi helyzet, egészség);
  • A társadalmi javakhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés alakulása (pl. közúti infrastruktúra, oktatás);
  • Hátrányos helyzetű társadalomi csoportok helyzetének alakulása, esélyegyenlőség.

A KPMG által kifejlesztett True Value módszertan stabil keretet biztosít annak megértéséhez, hogy egy vállalat milyen hatással van a társadalomra, és hogyan lehet képes nagyobb társadalmi értéket létrehozni. A módszertant számos ágazatban és országban - például Hollandiában és Svédországban - alkalmaztuk már sikerrel.
Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat