1. Taxonómia

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2139 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE - az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok megállapítása érdekében történő kiegészítéséről

Technikai vizsgálati kritériumokat tartalmazó rendelet, amelyek alapján egy gazdasági tevékenység az éghajlatváltozás mérsékléséhez vagy az ahhoz való alkalmazkodáshoz lényegesen hozzájárulónak minősül és amelyek meghatározzák, hogy e gazdasági tevékenység nem képezi-e az egyéb környezeti célkitűzések jelentős megsértését.
2. SFDR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE - a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről ("SFDR") 

A pénzpiaci szereplők fenntarthatósági kockázatokra és fenntarthatóság szempontjából káros hatásokra vonatkozó figyelembevételét és annak közzétételét részletező rendelet.

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1288 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE – (“SFDR Level 2 szabályozás)

A pénzpiaci szereplők fenntarthatósági kockázatokra és fenntarthatóság szempontjából káros hatásokra vonatkozó figyelembevételét és annak közzétételét részletező rendelet végrehajtási részleteit tartalmazza.
3. NFRD/CSRD

EC - Guidelines on reporting climate-related information

Az NFRD szerinti közzétételhez kapcsolódó iránymutatás.
4. Pénzügyi szektort érintő speciális szabályozás

A Magyar Nemzeti Bank 10/2022. (VIII.2.) számú ajánlása az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokról, valamint a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a hitelintézetek tevékenységeiben ("MNB Zöld ajánlás")

Az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatok azonosításával, mérésével, kezelésével, kontrolljával és közzétételével, valamint a hitelintézeti üzleti tevékenységében a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésével kapcsolatos ajánlás.

EIOPA - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INSURANCE STRESS TESTING – CLIMATE CHANGE COMPONENT

Klímakockázati stressztesztre vonatkozó módszertani elveket részleteő EIOPA dokumentum.

BÉT - ESG Jelentési Útmutató

ESG Jelentési Útmutató a BÉT kibocsátói számára.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/828 IRÁNYELVE - a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról ("SRD II")

Az eszközkezelőkre és intézményi befektetőkre vonatkozó szabályok, amelyekkel a társadalmi-környezeti hatások nyomonkövetését végzik az érintett társaságoknál.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 575/2013/EU RENDELETE - a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ("CRR")

Az ESG kockázatok nyilvánosságra hozatali előírásait és a rendeletben foglaltaknak megfelelő banki kitettségek esetén alkalmazható tőkekövetelmény-kedvezmény részletszabályait tartalmazó jogforrás.
Frissítve: 2022. augusztus

    

Kapcsolat