Europski barometar obiteljskih poduzeća

Europski barometar obiteljskih poduzeća

U ovom sedmom izdanju Europskog barometra obiteljskih poduzeća, Europska obiteljska poduzeća i KPMG Enterprise istražuju ključne probleme s kojim su se u prošloj godini suočavala obiteljska poduzeća diljem Europe te donose uvid u nekoliko važnih tema, uključujući povjerenje tržišta, rasta i izazova u poslovanju.

1000
Globe

U ovom sedmom izdanju Europskog barometra obiteljskih poduzeća, Europska obiteljska poduzeća i KPMG Enterprise istražuju ključne probleme s kojim su se u prošloj godini suočavala obiteljska poduzeća diljem Europe te donose uvid u nekoliko važnih tema, uključujući povjerenje tržišta, rasta i izazova u poslovanju.

Europska poduzeća imaju bitnu ulogu u ekonomiji Europe, a ipak, značaj njihovog doprinosa rijetko je u potpunosti priznat. Diljem Europe, obiteljska poduzeća predstavljaju 55 do 90% poslovanja, ovisno o zemlji.

Više detalja pronađite u Europskom barometru obiteljskih poduzeća 2018 (pdf dokument).

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us