Europski barometar obiteljskih poduzeća 2016

Europski barometar obiteljskih poduzeća 2016

Europska obiteljska poduzeća i dalje relativno optimistična glede budućnosti i žele nastaviti putem uspjeha.

1000

Kontakt

Europski varometar obiteljskih poduzeca 2016

Europska obiteljska poduzeća i dalje relativno optimistična glede budućnosti i žele nastaviti putem uspjeha.

  • Europski barometar obiteljskih poduzeća pokazuje nastavak trenda povjerenja u budućnost
  • Politička sigurnost odnosno nesigurnost ima velik utjecaj na očekivanja poduzetnika
  • Obiteljska poduzećafokusiraju se na povećanje prihoda ili profitabilnosti ulaganjem u nove tehnologije / proizvode / zaposlenike
  • Nedostupnost financiranja identificirana je kao jedan od glavnih izazova
  • Smanjenje poreza (prvenstveno na rad) i administrativnih prepreka poslovanju značajno bi pomoglo daljnjem rastu i razvoju poslovanja

KPMG u Hrvatskoj se i drugu godinu za redom pridružio zajedničkom istraživanju Zajednice Europskih obiteljskih poduzeća (EOP) i KPMG-a
koji su objavili 5. izdanje Europskog barometra obiteljskih poduzeća, koje smo predstavili jučer kao partneri Foruma obiteljskih poduzeća u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca.

Obiteljska poduzeća su vrlo važna u gospodarstvu - premda ne postoji službena statistika, procjenjuje se da je između 70% i 80% ukupnog broja svih poduzeća u hrvatskoj u kategoriji obiteljskih poduzeća te da ona zapošljavaju oko 50% ukupno zaposlenih.

Na razini EU, ohrabrujuće je da su, unatoč slabom gospodarskom rastu i nestabilnostima unutar europskog tržišta, anketirana obiteljska poduzeća ostala optimistična u prognozama za budućnost. Kod obiteljskih tvrtki u Hrvatskoj unatoč entuzijazmu ostaje značajna vjera u stabilnu budućnost. Treba napomenuti da je više od trećine ispitanika dalo svoje odgovore nakon rezultata Brexit referenduma dok je ispitivanje u Hrvatskoj provođeno u periodu nestabilne političke situacije i pada Vlade.

Iako bi blagi pad razine povjerenja ove godine mogao odražavati strah od neizvjesne budućnosti, ukupne brojke pokazuju stabilnost i snažnu otpornost obiteljske poslovne zajednice. Europska obiteljska poduzeća ne održavaju samo glavu iznad vode, već aktivno iskorištavaju mogućnosti za daljnji razvoj. Ona jasno vide što pokreće njihov poslovni uspjeh, ulaganjem prvenstveno u ono što smatraju da su njihova dva glavna faktora uspješnosti: talent i inovativnost. Tržište obiteljskog poslovanja postaje zrelije i poslovni lideri poduzimaju potrebne korake u pripremi svojih poduzeća za budućnost. Sve više formaliziraju poslovne procese i procedure kako bi uspostavili učinkovito upravljanje.

Europska obiteljska poduzeća koja su opreznija u svojim planovima rasta navode želju da ostanu lideri u svojoj tržišnoj niši i kao ključni cilj navode fokus na povećanje dobiti. Kod hrvatskih ispitanika najveća je poteškoća nedostatak investicija potrebnih za rast te se, kao i europski ispitanici, najviše fokusiraju na povećanje dobiti.

U usporedbi s ukupnim europskim godišnjim gospodarskim rastom manjim od 2%, stopa rasta tržišta obiteljskih poduzeća i u Europi i u Hrvatskoj je veća: gotovo tri četvrtine anketiranih kompanija raste više od 5% godišnje. Ispitanici pripisuju ovaj uspjeh prvenstveno optimiziranim portfeljima proizvoda i usluga, rastu potražnje na tržištu te agresivnoj prodaji dok uz to hrvatska obiteljska poduzeća ističu konkurentnost kompanije te dobar marketing.

Kao glavni problem s kojim se obiteljska poduzeća u ovom trenutku suočavaju, na prvo je mjesto iskočila politička nesigurnost (kod 37% europskih i 69% hrvatskih ispitanika). Taj podatak, iako bitno različit od prošlogodišnjih, i ne čudi obzirom da je istraživanje rađeno u periodu Brexit referenduma dok je u Hrvatskoj provođeno u periodu nestabilne političke situacije i pada Vlade.

Značajne promjene u rezultatima u odnosu na prošlogodišnje zabilježeno je i kod navođenja razloga  koji bi utjecali na rast poslovanja gdje 29% europskih i čak 56% hrvatskih (2015 – 33%) smatra da bi smanjenje troška socijalnih
davanja na plaću zaposlenika i administrativnih davanja povećalo izglede.

U odnosu na prošlu godinu vidljivo je približavanje hrvatskih obiteljskih poduzeća ciljevima europskih poduzeća gdje se, uz profitabilnost i prihod, ističe i prepoznavanje potrebe inovativnosti i osmišljavanja novih proizvoda.

Značajna je razlika zabilježena i kod planiranja budućnosti gdje je 63% europskih odnosno 60% hrvatskih (2015 – 22%)  ispitanika planiraju prodati poduzeća za manje od 5 godina. Kod hrvatskih ispitanika zabilježen je
tako porast za gotovo 40% u odnosnu na prošlu godinu (2015 – 22%)  što i ne čudi obzirom da je velik broj obiteljskih poduzeća osnovan početkom '90. godina čiji vlasnici ubrzo trebaju donijeti odluku o transferu ili prodaji obzirom da se bliže odlasku u mirovinu.

Sveukupno, rezultati istraživanja odražavaju porast povjerenja obiteljskih poduzeća u budućnost, a pozitivni trendovi u svim ključnim pokazateljima poslovne uspješnosti potvrđuju bolje rezultate.  Istraživanje je pokazalo rast prihoda kod 54% europskih odnosno u nešto manjem postotku (48%) hrvatskih ispitanika, kod 30% europskih, odnosno 50% hrvatskih je ostao isti, dok se kod 16% europskih odnosno 8% hrvatskih smanjio, što u konačnici pokazuje kako većinu očekuje svijetla budućnost.

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us