Ο κρίσιμος ρόλος του HR στην κρίση του κορωνοϊού

Ο κρίσιμος ρόλος του HR στην κρίση του κορωνοϊού

Ποιος ο ρόλος του HR στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid-19 – Τι συμβουλεύει η KPMG τις επιχειρήσεις.

1000

*Της Βερώνης Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, KPMG στο Fortunegreece.com

Σύμφωνα με έρευνες ένα ευρώ επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού δύναται να επιφέρει 20%-30% αύξηση της κερδοφορίας του. Τι γίνεται τώρα που αρκετές επιχειρήσεις στρέφονται σε απολύσεις λόγω κορωνοϊού; Ποιες οι επιπτώσεις στην μετέπειτα αναπτυξιακή τους πορεία;

Στην παρούσα φάση δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου, μεγάλες εταιρείες να προχωρούν σε απολύσεις εξαιτίας του κορωνοϊού, γνωρίζω όμως ότι δεν ανανεώνουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν και δεν προχωρούν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Επιπλέον, συνεχίζουν να υλοποιούν πλάνα απολύσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν από αυτή την περίοδο. Γενικά όμως, όταν οι εταιρείες υλοποιούν απολύσεις υπό πίεση στις πλείστες των περιπτώσεων προχωρούν με γνώμονα τη μείωση του κόστους χωρίς να εκτιμούν πάντα τις μακροχρόνιες συνέπειες από αυτή τους την ενέργεια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί τεχνογνωσία να μην έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα τα άτομα που θα διαδεχτούν αυτούς που αποχωρούν με αποτέλεσμα το αναμενόμενο οικονομικό όφελος να είναι μικρότερο και να αργεί η δομή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ποιος είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης σε αυτή την έκτακτη κατάσταση;

Ο ρόλος τους είναι πολλαπλός και ανάλογα με τη δραστηριότητα της εταιρείας είναι πιθανόν να λάβει και διαφορετική μορφή. Περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού. Θα απαριθμήσω μερικές από τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει αυτή την περίοδο

  1. Nα επικοινωνήσει με όλους τους εργαζόμενους πιθανές αλλαγές που αφορούν στο τρόπο εργασίας αλλά και πως θα παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς
  2. Eάν έχει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό στις ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση, είναι πιθανόν να απαιτηθεί να προχωρήσει σε προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων
  3. Να διαχειριστεί ανθρώπινο δυναμικό με διαφορετικούς τρόπους απασχόλησης π.χ., άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως, άτομα που εργάζονται στην εταιρεία π.χ. εργάτες παραγωγής και εκείνα που εκ περιτροπής είναι στην εταιρεία ή εξ αποστάσεως. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές
  4. Να διαχειριστεί όλα τα διοικητικής φύσης θέματα που προκύπτουν από τις συστάσεις της πολιτείας για τις μετακινήσεις των εργαζομένων και τα διαφορετικά ωράρια τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσει η εταιρεία ώστε να περιορίσει την ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών εργαζομένων στους χώρους εργασίας
  5. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως τρόπου εργασίας 


Πώς θα είναι η επόμενη ημέρα και τι είδους «τραύματα» εκτιμάτε ότι θα έχει αφήσει το lockdown, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους ίδιους τους εργαζόμενους;

Οι επιπτώσεις της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της. Εάν η διάρκεια είναι μερικών εβδομάδων θεωρώ ότι γρήγορα τόσο η οικονομία όσο και οι εργαζόμενοι θα επανέλθουν στην προηγούμενη συνθήκη. Αν αυτό όμως διαρκέσει μήνες όπως είναι οι απαισιόδοξες προβλέψεις οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θα μπορούσα να σας πω περισσότερα αναφορικά με τις συνέπειες στους εργαζόμενους μετά τον πρώτο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του Covid-19» που θα αρχίσουμε να υλοποιούμε ως KPMG στις 27/3/2020 και θα αφορά εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.


Είναι ικανή η τεχνολογία να διατηρήσει, ως ένα βαθμό, την κανονικότητα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων; Θεωρείτε ότι η τηλεργασία θα καθιερωθεί ως μοντέλο; Υπάρχουν ειδικότητες που θα εκλείψουν; 

Μέχρι πριν από την κρίση που προέκυψε από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ελάχιστες εταιρείες είχαν εφαρμόσει την εργασία εξ αποστάσεως στην Ελληνική αγορά. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες όλο και περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν σε αυτό τον τρόπο απασχόλησης σε συνδυασμό με την εκ περιτροπής παρουσία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις π.χ. στα άτομα που εργάζονται για την παραγωγή προϊόντων ή δουλεύουν για την κατασκευή κτιρίων θα πρέπει να βρίσκονται καθημερινά στο εργοστάσιο ή εργοτάξιο το ίδιο συμβαίνει με δεκάδες άλλες ειδικότητες αυτές των ατόμων που είναι στο τομέα υγείας, ασφάλειας, κ.λπ.. Οι περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών θεωρώ μετά την εξοικείωση που θα έχουν αποκτήσει από αυτόν τον τρόπο εργασίας θα τον υιοθετήσουν και στην μετά περίοδο της κρίσης του κορωνοϊού. Την εξ αποστάσεως εργασία την ζητούν οι νεότερες γενιές που είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία και στη δική τους αντίληψη είναι μία παροχή από την εταιρεία που τους βοηθά να εξισορροπήσουν καλύτερα την προσωπική και την εργασιακή τους ζωή.

Επιπλέον, δημιουργείται εξοικονόμηση πόρων για την εταιρεία εξαιτίας της μείωσης της ανάγκης για διατήρηση μεγάλων χώρων εργασίας, υπάρχουν επιπρόσθετα οφέλη και για την κοινωνία από την μείωση των μετακινήσεων και των ρύπων που συνεπάγονται από την αυξημένη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ένα είναι βέβαιο ότι μεγάλο μέρος όλων των εργασιών όλων μας θα αντικαθίσταται σταδιακά από εργασίες που θα μπορούν να γίνονται πολύ πιο γρήγορα από τους υπολογιστές. Αυτό θα οδηγήσει ίσως πιο γρήγορα να εκλείψουν εργασίες που είναι απλές διαδικαστικές και θα υπάρξει απαίτηση από τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την κρίση τους και τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον εργασίες υποστήριξης αυτού του νέου τρόπου λειτουργίας όπως μηχανικοί υπολογιστών, σχεδιαστές συστημάτων θα γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες.
 

Είστε από τις εταιρείες που, λόγω αντικειμένου, έχουν μια αρκετά σαφή εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ποια είναι η αίσθησή σας; Τι σας λένε οι πελάτες σας;

Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες οι περισσότερες εταιρείες ήταν σε έναν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι να μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και να είναι ευθυγραμμισμένες με τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών στην προσπάθεια του περιορισμού των κρουσμάτων. Οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη και να λειτουργήσουν αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που δίνει η τεχνολογία.

Οι συνθήκες όμως δεν είναι οι ίδιες για όλες τις εταιρείες, οι εταιρείες που διαθέτουν τον εξοπλισμό σε λανθάνουσα μορφή μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στην εξ αποστάσεως εργασίας, αξιοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Εταιρείες που χρειάζεται να στήσουν το μηχανισμό εξ αρχής, ανταποκρίθηκαν εν μέρει, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού που παρατηρείται στην αγορά. Οι περισσότερες εταιρείες πελάτες μας με τις οποίες έχω μιλήσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες προσπαθούν να λειτουργήσουν αξιοποιώντας την τεχνολογία και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν παίρνουν αυστηρά μέτρα προφύλαξης για τους εργαζόμενους π.χ. καθημερινή θερμομέτρηση, αλλαγή ωραρίων για περιορισμό της παρουσίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα στους ίδιους χώρους, ιδιαίτερη προσοχή δίνουν στις μετακινήσεις τους ώστε να αποφευχθεί η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, άτομα με ήπια συμπτώματα μπαίνουν άμεσα σε κατ’ οίκων περιορισμό.

*Της Ασπασίας Δημοπούλου, Human Resources Director, KPMG στο Fortunegreece.com

Πώς αντιμετωπίζει η ίδια η KPMG το φαινόμενο του κορωνοϊού;

H KPMG, από την πρώτες κιόλας ημέρες που άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία η εξάπλωση του Covid-19, με συχνές ενημερώσεις προς όλους τους εργαζομένους της, κάλυψε με επιτυχία όλες τις ανησυχίες τους και έδωσε απαντήσεις σε θέματα της καθημερινότητάς τους.

Συγκεκριμένα, αντιμετώπισε άμεσα και σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, όλα τα θέματα υγιεινής των χώρων εργασίας, με τα απαιτούμενα και ενδεδειγμένα προϊόντα καθαριότητας και απολύμανσης, αλλά και με την αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας. Την ίδια στιγμή προμήθευσε όλους τους χώρους εργασίας με ειδικά απολυμαντικά χεριών.

Περαιτέρω, αποφάσισε να διακόψει τα επαγγελματικά ταξίδια και να συμβουλεύσει τους ανθρώπους της να απέχουν από τα ιδιωτικά τους. Στην περίπτωση μάλιστα του ιδιωτικού ταξιδιού στο εξωτερικό υιοθέτησε άμεσα, την τήρηση του 14ήμερου αυτοπεριορισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, συνέδρια και εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων την ίδια στιγμή.

Τέλος, και πολύ πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους της να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των εργαλείων που αυτή προσφέρει. Σήμερα, είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε, ότι σχεδόν το σύνολο του προσωπικού μας μπορεί, εδώ και δύο εβδομάδες, να προσφέρει άψογα τις υπηρεσίες του στου πελάτες μας, χωρίς να χρειάζεται να προσέρχεται στα γραφεία μας… και συνεχίζουμε.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας