Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποιήσεων εκθέσεων ανά χώρα

Διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων εκθέσεων ανά χώρα

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των Γνωστοποιήσεων των Εκθέσεων ανά Χώρα

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email
  • Με την Απόφαση 1341/2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1184/2017, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) σχετικά με Ομίλους Πολυεθνικής Επιχείρησης (ΠΕ) καθώς και της υποβολής των σχετικών Γνωστοποιήσεων από τις Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων ΠΕ.
  • Η σχετική τροποποίηση αφορά στη διαδικασία υποβολής των Γνωστοποιήσεων των Εκθέσεων ανά Χώρα, η οποία θα ισχύει από 15 Οκτωβρίου 2019 και εφεξής. 
  • Έως σήμερα η υποβολή των σχετικών Γνωστοποιήσεων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από 15 Οκτωβρίου εφεξής η υποβολή των Γνωστοποιήσεων θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου ΠΕ είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με κωδικούς «taxisnet». Ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής θα υποβάλλονται και τυχόν τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις.
  • Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Γνωστοποιήσεων είναι το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα, δηλαδή για το φορολογικό έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής Γνωστοποίησης είναι 31 Δεκεμβρίου 2019.
  • Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς και οι σχετικές οδηγίες χρήσης της αναμένονται να αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας