Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για τον κλάδο του Λιανεμπορίου

Έρευνα αποδοχών και παροχών στον κλάδο του λιανεμπορίου

Για εικοστή πέμπτη συνεχή χρονιά, η KPMG ολοκλήρωσε την Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για τον κλάδο του Λιανεμπορίου. H ετήσια αυτή έρευνα διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις Λιανεμπορίου της ελληνικής αγοράς.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 142 θέσεις εργασίας και για το 2018 βασίστηκε σε δείγμα 17 εταιρειών και περίπου 22 000 κατόχων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

  • ο μέσος ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσεων (turnover) διαμορφώθηκε στο 9.4%. Οι 9 στους 10 εργαζομένους που αποχωρούν, συνεχίζουν την καριέρα τους εντός Ελλάδος.
  • το 50% του δείγματος προχώρησε σε επιλεκτικές αυξήσεις το 2018, και μόνο το 14% έδωσε αυξήσεις στο σύνολο των εργαζομένων. Η μέση αύξηση για το σύνολο του δείγματος ήταν 1.4% στο ίδιο επίπεδο περίπου με το σύνολο της αγοράς.
  • Οι προβλέψεις αυξήσεων για το 2019 κινούνται κατά μέσο όρο στο 1.8% ενώ για το σύνολο της αγοράς η πρόβλεψη είναι 2.0%. 
  • 9 στις 10 εταιρείες παρέχουν μεταβλητές αποδοχές σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς ανήλθε κατά μέσο όρο στο 2.4% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών, σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που παρατηρήθηκε για το σύνολο της αγοράς.
  • Σχεδόν 6 στις 10 εταιρείες (57%) παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και κυρίως σε υψηλόβαθμα στελέχη.
  • 9 στις 10 εταιρείες των συμμετεχόντων εταιρειών παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εργαζομένους και η πλειοψηφία αυτών (8 στις 10) καλύπτει και οικογενειακά μέλη (οι περισσότερες με συμμετοχή των εργαζομένων)
  • Η μέση ετήσια δαπάνη για εκπαιδευτικά προγράμματα ανέρχεται στα 73 Ευρώ ανά εργαζόμενο, σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με την αγορά.

Η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG δήλωσε «Ο κλάδος του λιανεμπορίου τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι ανταγωνιστικός σε θέματα αποδοχών και παροχών σε σχέση με την αγορά και σε μεγάλο βαθμό τα έχει καταφέρει. Οι όποιες αποκλίσεις παρουσιάζονται ανωτέρω στις μέσες τιμές μεταβλητών αποδοχών και παροχών προκύπτουν από το μεγάλο αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί στις χαμηλές ιεραρχικές βαθμίδες ο συγκεκριμένος κλάδος. Οι αποδοχές και παροχές του στελεχιακού δυναμικού ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς.»

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας