Η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πράττοντας το καλό για την κοινωνία και την επιχείρηση μέσω της αποτελεσματικής υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Στην έκδοση του Harvard Business Review1 με χορηγό την KPMG και τίτλο «Corporations and society: Doing social good while doing what’s good for business», ο Dennis T. Whalen, επικεφαλής του KPMG Board Leadership Center σημειώνει ότι:

«Ο τρόπος που μια επιχείρηση διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματά της –και συνδέει αυτές τις δράσεις της με την οικονομική και λειτουργική της απόδοση– αποτελεί ένδειξη προς στους επενδυτές αναφορικά με την καλή διοίκηση της επιχείρησης καθώς και την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική της βιωσιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων σήμερα να κατανοούν πώς η επιχείρηση ενσωματώνει τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στην στρατηγική ανάπτυξης, στη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική της κουλτούρα.»

Ως εκ τούτου η επικοινωνία της οικονομικής αλλά και της μη χρηματοοικονομικής επίδοσης είναι σημαντικότατη ως προς την πολύπλευρη και πλήρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών -εσωτερικών και εξωτερικών- σε μια επιχείρηση για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνει προκειμένου να συνδυάσει αρμονικά την κοινωνική άδεια λειτουργίας (social license to operate) με τους επιχειρηματικούς της στόχους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η KPMG κάθε δυο έτη δημοσιεύει τη διεθνή έρευνα για τις εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας (KPMG survey of corporate responsibility reporting) στην οποία καταγράφονται οι τρέχουσες τάσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας καθώς και τα αναδυόμενα θέματα και προκλήσεις στον τομέα αυτό.

Μια από τις προκλήσεις που αναδεικνύεται στην τελευταία έκθεση τής KPMG2 είναι η δημοσίευση στοιχείων που αφορούν την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs), είναι ουσιαστικά ένα παγκόσμιο κάλεσμα για ανάληψη δράσης ώστε να εξαλειφθεί η φτώχια, να προστατευθεί ο πλανήτης και να διασφαλισθεί ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία. Με άλλα λόγια, για μια επιχείρηση που συνειδητά επιλέγει να υιοθετήσει τους ΣΒΑ, ενσωματώνοντάς τους στην επιχειρηματική της στρατηγική, είναι ένας τρόπος να «πράξει το καλό» (“doing good”), προσφέροντας σε μια συντεταγμένη παγκόσμια προσπάθεια.

Αλλά πώς οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν σε αυτή την ευγενή πρωτοβουλία μέχρι σήμερα;

Αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των ΣΒΑ θα χρειαστεί τη συνεισφορά όλων των ενδιαφερομένων μερών, η KPMG δημοσίευσε πρόσφατα σχετική εξειδικευμένη μελέτη3 αποσκοπώντας να αναδείξει καλές πρακτικές αναφορικά με αυτή την παγκόσμια πρόκληση.

1. Corporations and society: Doing social good while doing what’s good for business, A Harvard Business Review Analytic Services report, Harvard Business Review, January 12, 2017.
2. The Road Ahead, The KPMG Survey of Corporate Responsibility reporting 2017, KPMG, October 2017.
3. How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters, KPMG, February 2018.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας