Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους σε προτεραιοποιημένες και εκκρεμείς υποθέσεις

Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με φορολογικούς ελέγχους

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε και σχολιάζουμε με συντομία τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους σε προτεραιοποιημένες και εκκρεμείς υποθέσεις.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • ΠΟΛ 1192/2017
  • ΠΟΛ 1190/2017
  • ΠΟΛ 1194/2017

© 2023 KPMG Accountants Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας