Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία την Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις Εκθέσεις ανά Χώρα.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Αρμόδια αρχή για την υποδοχή και την αποστολή των πληροφοριών των Εκθέσεων ανά Χώρα.
  • Διαδικασία υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα.
  • Διαδικασία υποβολής Γνωστοποιήσεων.

© 2023 KPMG Accountants Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας