Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου βάσει «συμπληρωματικών στοιχείων».

Απόφαση 2934/2017 της 7μελούς Σύνθεσης του ΣτΕ

Παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 2934/2017 της 7μελούς Σύνθεσης του ΣτΕ σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου βάσει «συμπληρωματικών στοιχείων».

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Βασικά σημεία της απόφασης
  • Σχόλια KPMG

© 2023 KPMG Accountants Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας