Δημοσίευση Νόμου 4484/2017 - Προσαρμογή με τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/881

Δημοσίευση Νόμου 4484/2017 αναφορικά με την προσαρ...

Δημοσιεύτηκε την 1η Αυγούστου 2017 ο Νόμος 4484/2017 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/881 αναφορικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

Παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων της παραγραφής των φορολογικών ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας