Διευκρινίσεις που εισήχθησαν με την Eγκύκλιο ΠΟΛ.1114/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διευκρινίσεις που εισήχθησαν με την Eγκύκλιο ΠΟΛ.1114/

Παραθέτουμε διευκρινίσεις που εισήχθησαν με την Eγκύκλιο ΠΟΛ.1114/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation).

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε διευκρινίσεις που εισήχθησαν με την Eγκύκλιο ΠΟΛ.1114/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation).

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας