Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποκάλυψης

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή...

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών που εισήχθη με το Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Νόμου 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε στο συνημμένο αρχείο μια πλήρη αποδελτίωση του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποκάλυψης που εισήχθη με το Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22.12.2016).

  • Ο νέος νόμος εισάγει διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν πραγματικά εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί κατά το παρελθόν.
  • Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ έως 31 Μαΐου 2017 και προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και ορισμένες εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτό. 

 

© 2023 KPMG Advisors Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας