5ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

5ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Το European Family Businesses (EFB) και η KPMG Enterprise παρουσιάζουν την 5η έκδοση του Βαρόμετρου Ευρωπαϊκών Οικογενειακών Επιχειρήσεων, το οποίο στόχο έχει τη μέτρηση των επιπέδων αυτοπεποίθησης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

1000
Picture of Vangelis Apostolakis

Deputy Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Email
5ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, για άλλη μια φορά, αποδεικνύονται επιτυχημένες και ανθεκτικές. Αυτή η σημαντική αγορά (η Ευρώπη έχει περίπου 14 εκατομμύρια οικογενειακές επιχειρήσεις που παρέχουν πάνω από 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, *Πηγή: European Family Businesses* (EFB)) συνεχίζει να επιδεικνύει υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και βιώσιμης ανάπτυξης: 54% των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν αύξηση των εσόδων κατά το προηγούμενο έτος και 83% αναμένουν περαιτέρω ανάπτυξη το ερχόμενο έτος. Όμως, υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ εταιρειών διαφορετικών μεγεθών: μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, 74% έχουν αυξημένες πωλήσεις έναντι 57% των μεσαίων επιχειρήσεων και 47% των μικρών επιχειρήσεων.

Αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες, υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις που παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες φέτος αφορούν την προσέλκυση και τη διατήρηση του ταλέντου, ενώ εκφράζονται και πολιτικές ανησυχίες. Ο «πόλεμος για ταλέντα» εντείνεται τα τελευταία 3 χρόνια (το 2013 δεν συμπεριλαμβανόταν καν μεταξύ των πέντε κορυφαίων ανησυχιών και πλέον φιγουράρει στην πρώτη θέση). Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, εφόσον η δυσκολία να ανταγωνιστούν για την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων ασκεί πίεση στις οικογενειακές επιχειρήσεις και μπορεί να παρεμποδίσει την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν σαφείς ως προς το τι τροφοδοτεί την επιτυχία τους: οι άνθρωποι και η καινοτομία. Η αυξανόμενη σημασία αυτών των δύο παραγόντων επιτυχίας αντανακλάται και στις υψηλές επενδύσεις που γίνονται στους δυο αυτούς τομείς. Από το 73% των συμμετεχόντων που περιλαμβάνουν τις επενδύσεις στη στρατηγική τους, το 52% σχεδιάζει να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και το 47% σε νέες προσλήψεις και εκπαίδευση, που είναι η δεύτερη και η τρίτη επενδυτική προτεραιότητα, αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών συνεχίζει να καταλήγει στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις κάνουν τον σχεδιασμό τους για το μέλλον και τοποθετούν την ανάπτυξη ψηλά στην ατζέντα. Ανεξάρτητα από τη στρατηγική που θα επιλέξουν - αυξανόμενες πωλήσεις, είσοδος σε νέες αγορές, ή προετοιμασία για τη μεταβίβαση της διοίκησης της επιχείρησης - οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων λαμβάνουν μέτρα για να εισάγουν περαιτέρω στοιχεία επαγγελματισμού στις επιχειρήσεις τους. Επισημοποιούν τις δομές διοίκησης (88% των συμμετεχόντων διαθέτει ήδη επίσημους μηχανισμούς διοίκησης), εμπλέκουν μέλη της επόμενης γενιάς στη διοίκηση της επιχείρησης (49%) και, όταν απαιτείται, εισάγουν στην επιχείρηση εξειδικευμένη γνώση από τρίτους (79% των οικογενειακών επιχειρήσεων διαθέτουν στελέχη που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ιδιοκτήτη).

Συνολικά, το Βαρόμετρο δείχνει ότι παρά τη νωθρή οικονομική ανάπτυξη και την πρόσφατη ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά, η κοινότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων παραμένει ασφαλής και αισιόδοξη σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές αυτών των επιχειρήσεων.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας