Στατιστικά στοιχεία έρευνας αποδοχών & παροχών 2015

Στατιστικά στοιχεία έρευνας αποδοχών & παροχών 2015

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2015.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

KPMG Γενική Έρευνα Αποδοχών & Παροχών

Γενικές Θέσεις 140

Οι 140 γενικές θέσεις εργασίας, οι οποίες αναλύονται στη Γενική Έρευνα έχουν επίσης εφαρμογή και στις κλαδικές έρευνες. Επιπλέον, η KPMG στην Ελλάδα έχει αναπτύξει και έναν αριθμό εξειδικευμένων κλαδικών περιγραφών θέσεων εργασίας, προκειμένου να παρέχει στοχευμένη και έγκυρη πληροφόρηση, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.

Τέλος η KPMG στην Ελλάδα έχει αναπτύξει τέσσερεις περιγραφές θέσεων εργασίας αποκλειστικά για Ανώτατα Στελέχη οι οποίες περιλαμβάνονται μόνο στην Έρευνα των Ανώτατων Στελεχών. Οι παρακάτω πίνακες αποτυπώνουν για κάθε έρευνα που διεξάγει η KPMG των αριθμό των εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, καθώς και το πλήθος των συμμετεχουσών εταιρειών.

KPMG Έρευνα Ανωτάτων Στελεχών

Θέσεις έρευνας 4

Κλαδικές έρευνες

Κλάδος Συμμετέχουσες εταιρείες Κλαδικές θέσεις εργασίας
Ασφαλειών 17 47
Καταναλωτικών Προϊόντων (Fast Moving Consumer Goods) 32 -
Λιανεμπορίου 26 39
Φαρμακευτικών & Αγροχημικών Προϊόντων 30 36
Υψηλής Τεχνολογίας 20 42
Τραπεζικός Κλάδος 7 75

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας