Ευρετήριο θέσεων εργασίας - Έρευνα αποδοχών & παροχών

Ευρετήριο θ. εργασίας - Έρευνα αποδοχών & παροχών

Ευρετήριο θέσεων εργασίας για τις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών της KPMG

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η KPMG έχει αναπτύξει 140 γενικές περιγραφές Θέσεων Εργασίας, οι οποίες χωρίζονται σε 9 διακριτές Οικογένειες Θέσεων, με εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Μεταξύ αυτών μπορείτε να βρείτε τις θέσεις που υπάρχουν στην εταιρεία σας. 

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, η KPMG στην Ελλάδα έχει αναπτύξει και εξειδικευμένες περιγραφές κλαδικών θέσεων εργασίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι οικογένειες στις οποίες είναι χωρισμένες οι γενικές και οι κλαδικές θέσεις εργασίας ανά κλάδο εξειδίκευσης, καθώς και οι τίτλοι των θέσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε μια από αυτές.  

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας