Τρέχοντα φορολογικά θέματα

Τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευση μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω αλλαγές σχετικά με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), τον Νόμο 4321/2015 περί Ρύθμισης Οφειλών προς το Δημόσιο καθώς και τους αναπτυξιακούς Νόμους 3209/2004 και 3908/2011. Οι αλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται στον Ν. 4328/2015 «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.»

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτό το τεύχος

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος(Ν. 4172/2013)
  • Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Ν. 4321/2015)
  • Επενδυτικός Νόμος

© 2023 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας