Γενική Έρευνα Αποδοχών & Παροχών

Γενική Έρευνα Αποδοχών & Παροχών

Η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG Ελλάδας για το 2016 με δείγμα 174 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά σε θέματα αποδοχών και παροχών καθώς και σε εργασιακά θέματα.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Α. Θέματα Αποδοχών και Παροχών

  • 48% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2016 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (για το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 54%).
  • Μόλις 4% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2%).

Β. Εργασιακά θέματα

  • Ο ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσεων (turnover rate) για το 2015 ανήλθε στο 3.5% (διάμεσος) και παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2014 (3.6%).
  • 14% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα μείωσαν τον αριθμό των θέσεων εργασίας το 2016
  • Το 40% των εταιρειών του δείγματος παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας
  • 14% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) κατά τη διάρκεια του 2016.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας