Έρευνα κλάδου Υψηλής Τεχνολογίας

Έρευνα κλάδου Υψηλής Τεχνολογίας

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 172 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών και 4 322 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Αποτελέσματα

  • Το 53% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, το 33% των εταιρειών έδωσε αυξήσεις είτε σε μία τουλάχιστον κατηγορία εργαζομένων είτε σε όλο το προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο δείγμα έκανε μειώσεις βασικών αποδοχών. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1.1%.
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2016, το 47% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 42% προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το σύνολο των εργαζομένων.
  • 20% του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2015 σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας