Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά, της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2016.   Η Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 178 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών και περισσότερων από 4 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Αποτελέσματα

  • Το 83% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2015 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,5% (διάμεσος).
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2017, το 17% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (54%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας