Έρευνα κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2...

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 144 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 37 εταιρειών και 4 760 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Αποτελέσματα

  • Το 43% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (34%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (23%). Το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0.9% (διάμεσος).
  • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις σταθερών αποδοχών το 2016.
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τo 2017, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 37% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (37%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2.0% (διάμεσος).
  • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2016 για τα αποτελέσματα του 2015 ανήλθε στο 9.3% των ετήσιων σταθερών αποδοχών, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
  • Μόνο το 17% των εταιρειών του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2016 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας