Έρευνα Αποδοχών & Παροχών για τον Ασφαλιστικό Κλάδο

Έρευνα Αποδοχών & Παροχών για τον Ασφαλιστικό Κλάδο

Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για τον Ασφαλιστικό Κλάδο για το 2016. Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει στοιχεία αποδοχών και παροχών για 131 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία για το 2016 βασίζεται σε δείγμα 17 εταιρειών και περισσότερων των 4 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Αποτελέσματα

  • Το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2016 σε όλους τους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις σε τουλάχιστον έναν εκ των εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 0.6%, ενώ η διάμεσος σε 0%.
  • Μόνο 1 εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2016 σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας