Tärkeää meille KPMG:llä

Kannamme vastuumme yhteiskunnassa ja haluamme osaltamme edistää kestävää tulevaisuutta.

KPMG:n globaali vastuullisuusohjelma on nimeltään Our Impact Plan, ja se linjaa ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät sitoumuksemme. Olemme asettaneet globaalista ohjelmasta etusijalle paikallisesti merkittävimpiä vastuullisuusaiheita sekä avaintavoitteita. Nämä ohjaavat työtämme ja auttavat tarkastelemaan etenemistämme.

KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria, joka pohjautuu yhteisiin arvoihimme. Yhteiset arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme - niin oman organisaatiomme sisällä, työskennellessämme asiakkaidemme kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme.