Arvot ja toimintatapamme

KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria, joka pohjautuu yhteisiin arvoihimme. Yhteiset arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme - niin oman organisaatiomme sisällä, työskennellessämme asiakkaidemme kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme.

Yhteiset arvomme

KPMG:n yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme kaikkialla maailmassa ja ilmenevät kaikessa toiminnassamme. Kiteytettynä, arvomme ovat:

Integrity – teemme aina sen, mikä on oikein.

Excellence – opimme jatkuvasti uutta ja kehitymme.

Courage – ajattelemme ja toimimme rohkeasti.

Together – kunnioitamme toisiamme ja saamme moninaisuudesta voimaa.

For Better – teoillamme on merkitystä.

fi-arvot

Globaalit arvomme takaavat yhtenäiset tavat toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia.

Yhteiset arvomme luovat pohjan KPMG:n maailmanlaajuiselle Code of Conduct  ohjeistukselle, joka määrittelee eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet. Kaikkien KPMG-ketjuun kuuluvien jäsenyritysten ja näiden henkilöstön tulee noudattaa näitä periaatteita.

fi-tyopaikat-values

Toimintatapamme

KPMG merkitsee asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria kaikkialla missä toimimme. Toimintatapamme pohjautuu KPMG:n maailmanlaajuiseen Code of Conduct -ohjeistukseen, joka määrittelee eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet.

Luotettavuus, korkea ammattietiikka ja riippumattomuus ovat toimintamme kulmakivet. Laaja palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa, vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme kaikkia palveluitamme ottaen huomioon toiminnallemme asetetut riippumattomuusvaatimukset. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. 

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Teemme yhteistyötä yli palvelualuerajojen ja KPMG-jäsenyritysten kesken ja yhdistämme näin monipuolisen osaamisemme selkeiksi, lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi asiakkaillemme.

Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kehitämme omaa palvelu- ja tuotevalikoimamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tarttumaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

KPMG Oy Ab -konsernin ihmisoikeussitoumus

Olemme julkaisseet ihmisoikeussitoumuksemme julkisena osoituksena sitoutumisestamme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ihmisoikeussitoumus vahvistaa sitoutumisemme kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Lisäksi siinä kuvataan keskeiset osa-alueet tämän sitoumuksen sisällyttämisestä toimintaamme ja arvoketjuihimme sekä KPMG:n prosesseihin, käytäntöihin ja johtamiseen. 

Odotamme kaikkien työntekijöidemme toimivan tämän sitoumuksen mukaisesti. Odotamme myös toimittajiemme sitoutuvan kunnioittamaan ILO:n työelämän perusoikeuksiksi julistamia ihmisoikeuksia.