• 1000

Muuttuvassa toimintaympäristössä kunnat ja kaupungit tarvitsevat niiden tarpeisiin räätälöityjä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Kuntien ja kaupunkien johdon agendalla on  ratkaistavana lukuisia niiden toimintaedellytyksiin vaikuttavia kysymyksiä. 

 • Miten kunta varmistaa, että varat riittävät palvelujen järjestämiseen?
 • Miten kunta voi edistää asukkaidensa hyvinvointia?
 • Mikä merkitys on tulevaisuuden haasteet huomioon ottavalla ja johdonmukaisella omistajapolitiikalla?
 • Miten kunnissa toteutetaan toimiva ja tarkoituksenmukainen konserniohjaus?
 • Ovatko työhyvinvointia tukevat toimet riittäviä?
 • Miten kunnissa edistetään päätösten valmistelun, varsinaisen päätöksenteon ja seurannan läpinäkyvyyttä?  

Tarjoamme kunnille ja kaupungeille kattavasti tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Vahvuutenamme on yhdistää eri osaamisalueiden asiantuntemus ja vankka toimialaosaaminen asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi kokonaisnäkemykseksi.  

Palvelumme

 • Strateginen ohjaus ja johtamisjärjestelmät 
 • Talous- ja rahoitustoimintojen organisointi ja prosessit 
 • Rakennejärjestelyt ja pääoman hallinta 
 • Henkilöstö- ja muutosjohtamisen palvelut 
 • ICT-toimintojen tehostaminen ja kehittäminen 
 • Riskienhallintapalvelut 
 • Koulutuspalvelut 

Asiakaskuntaamme kuuluu laajasti erikokoisia kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, kuntien omistamia liikelaitoksia ja yhtiöitä.  

Toimintamme on organisoitu toimialapohjaisesti ja asiakastyötämme tukee sisäinen yhteistyö eri toimintojen välillä myös kansainvälisesti. Hyödynnämme toimeksiannoissamme KPMG:n kansainvälisen verkoston kehittämiä menetelmiä ja viimeisintä toimialatutkimustietoa.  

Asiantuntijoillamme on kokemusta isojen muutoshankkeiden läpiviennistä kunnissa. Sitoutuneet ja toimialan erityiskysymykset tuntevat asiakastiimimme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.  Hankkeissa yhdistämme vahvan kunnallishallinnon toimialatuntemuksemme ja eri osaamisalueidemme asiantuntemuksen. Mukana on esimerkiksi transaktio-, arvonmääritys-, vero, IT- ja muita asiantuntijoitamme. Näin asiakas saa mahdollisimman kattavan kokonaisnäkemyksen päätöksentekonsa pohjaksi.