Prosessilouhinta eli process mining on data-analytiikan osa-alue, joka on keskittynyt liiketoimintaprosessien analysointiin ja kehittämiseen. Se perustuu tietojärjestelmien tuottaman transaktiodatan hyödyntämiseen ja prosessin digitaalisen kaksosen luomiseen tämän datan pohjalta. Prosessilouhinta tarjoaa faktaan perustuvan läpivalaisun yrityksen prosesseihin ja mahdollistaa siten esimerkiksi seuraavien kysymysten analysoimisen:

  • Kuinka nykyinen prosessimme toimii, eroaako se ymmärryksestämme ja suunnitellusta prosessista?
  • Kuinka standardoitu prosessimme on, onko toiminnassa eroja esimerkiksi eri toimipisteiden välillä?
  • Kuinka tehokas prosessimme on, kauanko läpimeno eri vaiheissa kestää ja missä prosessissa esiintyy pullonkauloja?
  • Kuinka automatisoitu prosessimme on, onko mukana paljon manuaalisia vaiheita, jotka voitaisiin automatisoida
  • Noudatetaanko prosessissa määriteltyjä kontrolleja, onko kontrollipiste suoritettu ja tehdäänkö työvaiheet oikeassa järjestyksessä?

Process mining toimii erinomaisena pohjana liiketoimintaprosessien kehitykselle sillä se auttaa tunnistamaan prosessien suurimmat kehityskohteet, sekä juurisyyt nykyisten haasteiden takana. Sen avulla yrityksissä voidaan keskittää kehitystoimenpiteet rahallisesti ja ajallisesti merkityksellisimpiin kohtiin. Prosessilouhinnan tulosten perusteella yritysten on helppo suunnitella prosessien kehittämistä esimerkiksi älykkään automaation, datanhallinnan ja muutoshallinnan keinoin, sekä monitoroida jatkuvasti prosessien suorituskykyä ja kehitystä.

Käyttökohteet

Prosessilouhinta on järjestelmä- ja prosessiagnostista, eli siitä voidaan saada hyötyjä monien erityyppisten prosessien analysointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi prosessioptimointi- sekä automaatiohankkeet, sisäinen tarkastus sekä tilintarkastus, ERP-käyttöönotot ja ulkoistamishankkeet.

Tarjoamme useita ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavat datastaan parhaan mahdollisen hyödyn. Ratkaisumme on räätälöity kehittämään liiketoimintaa eri osa-alueilla logistiikasta ja tuotannosta kirjanpitoon ja rahoitukseen sekä IT-palveluihin ja henkilöstöhallintoon.

Miksi KPMG?

  • Meillä on yksi suurimmista prosessilouhintaan erikoistuneiden datatieteilijöiden ja konsulttien tiimeistä
  • Toimimme tiiviissä yhteistyössä useiden Process mining -yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Olemme solmineet globaalin strategisen kumppanuuden tiettyjen toimittajien kanssa tarjotaksemme integrointipalveluita ja valmiita sisältöjä vuosien kokemuksemme perusteella.
  • Meillä on kattava prosessilouhintaa hyödyntävä palvelutarjonta, johon kuuluvat esimerkiksi transformaatiohankkeet, palvelukeskusten optimoinnit, process excellence -hankkeet, automaatiohankkeet sekä compliance-monitorointi.
  • Meillä on useita valmiiksi rakennettuja komponentteja eri liiketoiminta-alueille. Nämä yhdistettynä vahvaan liiketoimintaosaamiseemme takaavat tehokkaan ja optimaalisen projektintoimituksen asiakkaillemme.

Ajankohtaista

Lue lisää näkemyksistämme.


Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä