Yhtiöoikeus ja rakennejärjestelyt

 • 1000

Oikeilla valinnoilla omistajastrategian ytimeen

Osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset, kommandiittiyhtiömuotoiset pääomarahastot sekä sijoitusrahastot edustavat yhteisömuotojen moninaisuutta ja niihin liittyviä suunnittelumahdollisuuksia. Yhtiöoikeudelliset ratkaisut ovat omistajastrategiasi toteutuksen ytimessä.

Yhtiöoikeusjuristimme ovat mukana, kun uusia yhtiöoikeudellisia linjauksia luodaan Suomeen (KKO 2015:17), kun sen suunnittelumahdollisuuksia yhdistetään verosuunnitteluun (KVL 2019/34KHO 2020:15) tai arvioidaan esimerkiksi rakennejärjestelyehdotusten hyvän kirjanpitotavan mukaisuutta (KILA 1911/2014, KILA 2001/2020).

Tarvitset kokonaisvaltaisen näkemyksen, ja se on onnistuneen yhteistyömme perusta. 

Asiakkaitamme ovat viime aikoina puhuttaneet esimerkiksi:

 • Kansainvälisten konsernirakenteiden yksinkertaistamishankkeet
 • Hallituksen vastuu ja whistleblowing-sääntely, compliance
 • Rahoitusjärjestelyt: erilaiset välipääomainstrumentit, osakeannit
 • Osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät
 • Osakasrakenteen hallinta ja yhtiöjärjestysmääräykset
 • Rakennejärjestelyt, myös käyvin arvoin sekä perhevarallisuussuunnittelu

Toimialakohtaista erityisosaamista

KPMG Law’n juristit hoitavat Suomessa ja maailmalla päivittäin satoja yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Onnistumisen edellytyksenä toimeksiantojen suunnittelussa ja toteuttamisessa on taitomme etsiä asiakkaalle sopivinta ratkaisua, projektijohtamistaitomme sekä juridinen ammattitaitomme.

Toimialakohtaiset erityispiirteet heijastuvat vahvasti yhtiöoikeudellisissakin toimeksiannoissa. Jos toimit esimerkiksi pankki-, vakuutus- tai rahoitusalalla, julkishallinnossa, rakennus- ja kiinteistötoimialalla tai ns. non-profit-toiminnan parissa, otamme erityispiirteet huomioon jo kun kokoamme toimeksiantotiimiä.  

 

Esimerkkejä erilaisista yhtiöoikeudellisista toimeksiannoista:

 • Sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot sekä muut rakennejärjestelyt
 • Osakassopimusten laatiminen, yhtiöjärjestysten suunnittelu
 • Yhtiöoikeudellisiin vastuisiin liittyvät kysymykset, välimiesmenettely
 • Yhtiön perustamiseen ja hallintoon liittyvät kysymykset ja asiakirjat
 • Rahoitukseen liittyvät kysymykset ja välipääomarahoitusratkaisut
 • Pääomanpalautusten ja muun varojenjaon suunnittelu ja toteuttaminen

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua, johon voi tarvittaessa yhdistää KPMG:n verotuksen, liikkeenjohdon konsultoinnin, tietosuojan ja monen muun oikeudenalan parhaat asiantuntijat.

Meille juridiikka on enemmän. #juridiikkaonenemmän