Rahoituksen uudelleenjärjestely

Rahoituksen uudelleenjärjestely

Selkeytämme yrityksen toimintaedellytyksiä haasteellisessa tilanteessa.

Selkeytämme yrityksen toimintaedellytyksiä haasteellisessa tilanteessa.

Luottamuksen palauttaminen sidosryhmien välillä vaatii erilaisten intressien ymmärtämistä

Rahoituksen ja lainojen uudelleenjärjestely mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkamisen taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa.

Lyhyen aikavälin rahoitustarpeiden tunnistaminen, ripeä rahoitustilanteen vakauttaminen ja uskottava rahoituksen uudelleenjärjestelysuunnitelma parantavat yrityksen neuvotteluasemaa suhteessa eri sidosryhmiin. 

Kuinka voimme auttaa rahoituksen uudelleenjärjestelyssä?

Arvioimme lyhyen aikavälin rahoitustarvetta ja toimenpiteet, joilla rahoitustilannetta kannattaa vakauttaa.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään velallisen, velkojan ja omistajien toisistaan poikkeavia intressejä ja hallitsemaan sidosryhmien välistä viestintää.

Kartoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, tulisiko yritysjärjestelyiden kuulua osana rahoituksen uudelleenjärjestelysuunnitelmaan ja avustamme yritysjärjestelyjen toteuttamisessa.