Liiketoiminnan tervehdyttäminen (turnaround)

Liiketoiminnan tervehdyttäminen (turnaround)

Selkeä tilannekuva auttaa tunnistamaan realistiset vaihtoehdot ja muuttamaan suuntaa nopeasti.

Selkeä tilannekuva auttaa muuttamaan suuntaa nopeasti.

Yrityksen tai liiketoiminnan tervehdyttäminen lähtee liikkeelle realistisesta tilannearviosta. Operatiivisten tai taloudellisten haasteiden voittamiseksi sekä suorituskyvyn parantamiseksi on liiketoiminnan kassavirta ja likviditeettiasema vakautettava nopeasti. Samalla on ymmärrettävä mikä on aiheuttanut nykyiset ongelmat ja mitkä ovat realistiset vaihtoehdot tilanteen korjaamiseksi.

Tervehdyttäminen lähtee selkeästä tilannekuvasta

Mikä on aiheuttanut yrityksen nykyiset ongelmat? Markkinat ovat ehkä muuttuneet radikaalisti, eivätkä yrityksen prosessit tue liiketoiminnan muutosta riittävän tehokkaasti. Liiketoiminnasta tai sen osasta on saattanut tullut kannattamatonta. Ongelmien tunnistaminen mahdollistaa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen riittävän ajoissa. 

Autamme arvioimaan todellisen likviditeettiaseman ja luomaan vankan pohjan liiketoiminnan tervehdyttämiselle. 

Realistinen näkemys mahdollisuuksista

Riippuu yrityksesi tilanteesta, onko kulujen karsiminen, ydinliiketoimintaan keskittyminen vai tehokkaampi pääomien hyödyntäminen oikea keino toiminnan tervehdyttämiseksi.

Autamme tunnistamaan realistiset mahdollisuudet muutoksen aikaansaamiseksi.

Tarjoamme apua tunnistamalla mahdollisuudet strategisiin, operatiivisiin, organisatorisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja autamme tarvittavien uudelleenjärjestelytoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Avainkysymysten huomiointi muutoksen läpiviennissä

Yrityksen tervehdyttäminen on aina myös muutosprojekti.

Laaja-alainen asiantuntijaryhmämme auttaa sinua keskittymään avainkysymyksiin muutoksenhallinnan kriittisissä vaiheissa.